Rusă | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

Dear Mr. President,
Уважаемый г-н президент
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
Dear Sir,
Уважаемый г-н ...
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
Dear Madam,
Уважаемая госпожа
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
Dear Sir / Madam,
Уважаемые...
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
Dear Sirs,
Уважаемые...
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
To whom it may concern,
Уважаемые...
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
Dear Mr. Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
Dear Mrs. Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
Dear Miss Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Dear Ms. Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Dear John Smith,
Уважаемый...
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
Dear John,
Привет, Иван!
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
We are writing to you regarding…
Пишем вам по поводу...
Formal, în numele întregii companii.
We are writing in connection with...
Мы пишем в связи с ...
Formal, în numele întregii companii.
Further to…
Ввиду...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
With reference to…
В отношении...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
I am writing to enquire about…
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
I am writing to you on behalf of...
Я пишу от лица..., чтобы...
Formal, când scriem pentru altcineva.
Your company was highly recommended by…
Ваша компания была рекомендована...
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

Would you mind if…
Вы не против, если...
Solicitări formale, tentative
Would you be so kind as to…
Будьте любезны...
Solicitări formale, tentative
I would be most obliged if…
Буду очень благодарен, если...
Solicitări formale, tentative
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Solicitări formale, foarte politicos
I would be grateful if you could...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Solicitări formale, foarte politicos
Would you please send me…
Не могли бы вы прислать мне...
Solicitări formale, politicos
We are interested in obtaining/receiving…
Мы заинтересованы в получении...
Solicitări formale, politicos
I must ask you whether...
Вынужден (с)просить вас...
Solicitări formale, politicos
Could you recommend…
Не могли бы вы посоветовать...
Solicitări formale, direct
Would you please send me…
Пришлите пожалуйста...
Solicitări formale, direct
You are urgently requested to…
Вам необходимо срочно...
Solicitări formale, foarte direct
We would be grateful if…
Мы были бы признательны, если..
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
What is your current list price for…
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Solicitări formale specifice, direct
We are interested in ... and we would like to know ...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Solicitări formale, direct
We understand from your advertisment that you produce…
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Solicitări formale, direct
It is our intention to…
Мы намерены...
Declararea intenţiilor formal şi direct
We carefully considered your proposal and…
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
We are sorry to inform you that…
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

If you need any additional assistance, please contact me.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Formal, foarte politicos
If we can be of any further assistance, please let us know.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Formal, foarte politicos
Thanking you in advance…
Заранее спасибо...
Formal, foarte politicos
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formal, foarte politicos
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Formal, foarte politicos
Please reply as soon as possible because…
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Formal, politicos
If you require any further information, feel free to contact me.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formal, politicos
I look forward to the possibility of working together.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Formal, politicos
Thank you for your help in this matter.
Спасибо за помощь в этом деле.
Formal, politicos
I look forward to discussing this with you.
Я хотел бы обсудить это с вами
Formal, direct
If you require more information ...
Если вам необходимо больше информации...
Formal, direct
We appreciate your business.
Мы ценим ваш вклад
Formal, direct
Please contact me - my direct telephone number is…
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Formal, foarte direct
I look forward to hearing from you soon.
Надеюсь на скорый ответ
Mai puţin formal, politicos
Yours faithfully,
С уважением...
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Yours sincerely,
С уважением...
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Respectfully yours,
С уважением ваш...
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Kind/Best regards,
С уважением...
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Regards,
С уважением...
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des