Spaniolă | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

Dear Mr. President,
Distinguido Sr. Presidente:
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
Dear Sir,
Distinguido Señor:
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
Dear Madam,
Distinguida Señora:
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
Dear Sir / Madam,
Distinguidos Señores:
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
Dear Sirs,
Apreciados Señores:
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
To whom it may concern,
A quien pueda interesar
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
Dear Mr. Smith,
Apreciado Sr. Pérez:
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
Dear Mrs. Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
Dear Miss Smith,
Apreciada Srta. Pérez:
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Dear Ms. Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Dear John Smith,
Estimado Sr. Pérez:
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
Dear John,
Querido Juan:
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
We are writing to you regarding…
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Formal, în numele întregii companii.
We are writing in connection with...
Le escribimos en referencia a...
Formal, în numele întregii companii.
Further to…
Con relación a...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
With reference to…
En referencia a...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
I am writing to enquire about…
Escribo para pedir información sobre...
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
I am writing to you on behalf of...
Le escribo en nombre de...
Formal, când scriem pentru altcineva.
Your company was highly recommended by…
Su compañía nos fue muy recomendada por...
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

Would you mind if…
¿Sería posible...
Solicitări formale, tentative
Would you be so kind as to…
¿Tendría la amabilidad de...
Solicitări formale, tentative
I would be most obliged if…
Me complacería mucho si...
Solicitări formale, tentative
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Solicitări formale, foarte politicos
I would be grateful if you could...
Le agradecería enormemente si pudiera...
Solicitări formale, foarte politicos
Would you please send me…
¿Podría enviarme...
Solicitări formale, politicos
We are interested in obtaining/receiving…
Estamos interesados en obtener/recibir...
Solicitări formale, politicos
I must ask you whether...
Me atrevo a preguntarle si...
Solicitări formale, politicos
Could you recommend…
¿Podría recomendarme...
Solicitări formale, direct
Would you please send me…
¿Podría enviarme...
Solicitări formale, direct
You are urgently requested to…
Se le insta urgentemente a...
Solicitări formale, foarte direct
We would be grateful if…
Estaríamos muy agradecidos si...
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
What is your current list price for…
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Solicitări formale specifice, direct
We are interested in ... and we would like to know ...
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Solicitări formale, direct
We understand from your advertisment that you produce…
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Solicitări formale, direct
It is our intention to…
Es nuestra intención...
Declararea intenţiilor formal şi direct
We carefully considered your proposal and…
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
We are sorry to inform you that…
Lamentamos informarle que...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

If you need any additional assistance, please contact me.
Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Formal, foarte politicos
If we can be of any further assistance, please let us know.
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Formal, foarte politicos
Thanking you in advance…
Le agradecemos de antemano...
Formal, foarte politicos
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Formal, foarte politicos
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Formal, foarte politicos
Please reply as soon as possible because…
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Formal, politicos
If you require any further information, feel free to contact me.
Si requiere más información no dude en contactarme.
Formal, politicos
I look forward to the possibility of working together.
Me complace la idea de trabajar juntos.
Formal, politicos
Thank you for your help in this matter.
Gracias por su ayuda en este asunto.
Formal, politicos
I look forward to discussing this with you.
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Formal, direct
If you require more information ...
Si requiere más información...
Formal, direct
We appreciate your business.
Apreciamos hacer negocios con usted.
Formal, direct
Please contact me - my direct telephone number is…
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Formal, foarte direct
I look forward to hearing from you soon.
Espero tener noticias de usted pronto.
Mai puţin formal, politicos
Yours faithfully,
Se despide cordialmente,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Yours sincerely,
Atentamente,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Respectfully yours,
Respetuosamente,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Kind/Best regards,
Saludos,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Regards,
Saludos,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des