Suedeză | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

Dear Mr. President,
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
Dear Sir,
Bäste herrn,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
Dear Madam,
Bästa fru,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
Dear Sir / Madam,
Bästa herr eller fru,
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
Dear Sirs,
Bästa herrar,
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
To whom it may concern,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
Dear Mr. Smith,
Bäste herr Smith,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
Dear Mrs. Smith,
Bästa fru Smith,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
Dear Miss Smith,
Bästa fröken Smith,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Dear Ms. Smith,
Bästa fru Smith,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Dear John Smith,
Bäste John Smith,
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
Dear John,
Bäste John,
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
We are writing to you regarding…
Vi skriver till er angående ...
Formal, în numele întregii companii.
We are writing in connection with...
Vi skriver i samband med ...
Formal, în numele întregii companii.
Further to…
Vidare till ...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
With reference to…
Med hänvisning till ...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
I am writing to enquire about…
Jag skriver för att fråga om ...
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
I am writing to you on behalf of...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formal, când scriem pentru altcineva.
Your company was highly recommended by…
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

Would you mind if…
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Solicitări formale, tentative
Would you be so kind as to…
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Solicitări formale, tentative
I would be most obliged if…
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Solicitări formale, tentative
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Solicitări formale, foarte politicos
I would be grateful if you could...
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Solicitări formale, foarte politicos
Would you please send me…
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Solicitări formale, politicos
We are interested in obtaining/receiving…
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Solicitări formale, politicos
I must ask you whether...
Jag måste fråga er om/angående ...
Solicitări formale, politicos
Could you recommend…
Skulle ni kunna rekommendera ...
Solicitări formale, direct
Would you please send me…
Skulle ni kunna skicka mig ...
Solicitări formale, direct
You are urgently requested to…
Vi ber er omgående att ...
Solicitări formale, foarte direct
We would be grateful if…
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
What is your current list price for…
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Solicitări formale specifice, direct
We are interested in ... and we would like to know ...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Solicitări formale, direct
We understand from your advertisment that you produce…
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Solicitări formale, direct
It is our intention to…
Vi har för avsikt att ...
Declararea intenţiilor formal şi direct
We carefully considered your proposal and…
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
We are sorry to inform you that…
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

If you need any additional assistance, please contact me.
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formal, foarte politicos
If we can be of any further assistance, please let us know.
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Formal, foarte politicos
Thanking you in advance…
Tack på förhand...
Formal, foarte politicos
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formal, foarte politicos
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Formal, foarte politicos
Please reply as soon as possible because…
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formal, politicos
If you require any further information, feel free to contact me.
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Formal, politicos
I look forward to the possibility of working together.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Formal, politicos
Thank you for your help in this matter.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formal, politicos
I look forward to discussing this with you.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formal, direct
If you require more information ...
Om ni behöver mer information ...
Formal, direct
We appreciate your business.
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Formal, direct
Please contact me - my direct telephone number is…
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Formal, foarte direct
I look forward to hearing from you soon.
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Mai puţin formal, politicos
Yours faithfully,
Med vänlig hälsning,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Yours sincerely,
Med vänliga hälsningar,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Respectfully yours,
Med vänlig hälsning,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Kind/Best regards,
Vänliga hälsningar,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Regards,
Hälsningar,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des