Cehă | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

Kara Sinjoro Prezidanto,
Vážený pane prezidente,
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
Estimata sinjoro,
Vážený pane,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
Estimata sinjorino,
Vážená paní,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
Estimata sinjoro/sinjorino,
Vážený pane/Vážená paní,
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
Estimataj sinjoroj,
Dobrý den,
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
Al kiu ĝi povas koncerni,
Všem zainteresovaným stranám,
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
Estimata sinjoro Smith,
Vážený pane Smith,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
Estimata sinjorino Smith,
Vážená paní Smithová,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
Estimata sinjorino Smith,
Vážená slečno Smithová,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Estimata sinjorino Smith,
Vážená paní Smithová,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Estimata John Smith,
Milý Johne Smith,
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
Estimata John,
Milý Johne,
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
Ni skribas al vi pri...
Obracíme se na vás ohledně...
Formal, în numele întregii companii.
Ni skribas en rilato kun...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formal, în numele întregii companii.
Plu al...
V návaznosti na...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
Kun referenco al...
V návaznosti na...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
Mi skribas por demandi pri...
Píši vám, abych vás informoval o...
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
Mi skribas al vi nome de...
Píši Vám jménem...
Formal, când scriem pentru altcineva.
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

Ĉu vi kontraŭus, se...
Vadilo by Vám, kdyby...
Solicitări formale, tentative
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Solicitări formale, tentative
Mi estus plej dankema, se...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Solicitări formale, tentative
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Solicitări formale, foarte politicos
Mi estus dankema, se vi povus...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Solicitări formale, foarte politicos
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Solicitări formale, politicos
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Máme zájem o získání/obdržení...
Solicitări formale, politicos
Mi devas peti vin, ĉu...
Musím vás požádat, zda...
Solicitări formale, politicos
Ĉu vi povas rekomendi...
Mohl(a) byste doporučit...
Solicitări formale, direct
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Solicitări formale, direct
Vi estas urĝe petita al...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Solicitări formale, foarte direct
Ni estus dankemaj, se...
Byli bychom vděční, kdyby...
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
Kio estas via nuna listoprezo por...
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Solicitări formale specifice, direct
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Solicitări formale, direct
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Solicitări formale, direct
Ĝi estas nia intenco...
Naším záměrem je, aby...
Declararea intenţiilor formal şi direct
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Je nám líto vás informovat, že...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formal, foarte politicos
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formal, foarte politicos
Antaŭdankon…
Děkuji Vám předem...
Formal, foarte politicos
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formal, foarte politicos
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formal, foarte politicos
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formal, politicos
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formal, politicos
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Těším se na možnou spolupráci.
Formal, politicos
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formal, politicos
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formal, direct
Se vi bezonas pli informon...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formal, direct
Ni dankas vian negocon.
Vážíme si vaší práce.
Formal, direct
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formal, foarte direct
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Těším se na Vaší odpověď.
Mai puţin formal, politicos
Altestime,
S pozdravem,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Altestime,
Se srdečným pozdravem,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Altestime,
S úctou,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Ĉion bonan,
Se srdečným pozdravem,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Ĉion bonan,
S pozdravem, / Zdravím,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des