Chineză | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

Kara Sinjoro Prezidanto,
尊敬的主席先生,
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
Estimata sinjoro,
尊敬的先生,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
Estimata sinjorino,
尊敬的女士,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
Estimata sinjoro/sinjorino,
尊敬的先生/女士,
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
Estimataj sinjoroj,
尊敬的先生们,
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
Al kiu ĝi povas koncerni,
尊敬的收信人,
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
Estimata sinjoro Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Estimata John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
Estimata John,
亲爱的约翰,
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
Ni skribas al vi pri...
我们因为...给您写信
Formal, în numele întregii companii.
Ni skribas en rilato kun...
我们写这封信是因为...
Formal, în numele întregii companii.
Plu al...
因贵公司...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
Kun referenco al...
鉴于贵公司...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
Mi skribas por demandi pri...
我写这封信,想询问关于...的信息
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
Mi skribas al vi nome de...
我代表...给您写信
Formal, când scriem pentru altcineva.
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
...诚挚推荐贵公司
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

Ĉu vi kontraŭus, se...
请问您是否介意...
Solicitări formale, tentative
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
您是否能够...
Solicitări formale, tentative
Mi estus plej dankema, se...
如果您能...,我将不胜感激
Solicitări formale, tentative
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Solicitări formale, foarte politicos
Mi estus dankema, se vi povus...
如果您能… ,我将非常感激
Solicitări formale, foarte politicos
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
您能将…发送给我吗
Solicitări formale, politicos
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
我们对接受/获得...很有兴趣
Solicitări formale, politicos
Mi devas peti vin, ĉu...
我必须问您是否...
Solicitări formale, politicos
Ĉu vi povas rekomendi...
您能推荐...吗?
Solicitări formale, direct
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
您能将...发送给我吗?
Solicitări formale, direct
Vi estas urĝe petita al...
请您尽快按要求将...
Solicitări formale, foarte direct
Ni estus dankemaj, se...
如果您能...,我们将不胜感激
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
Kio estas via nuna listoprezo por...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Solicitări formale specifice, direct
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Solicitări formale, direct
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Solicitări formale, direct
Ĝi estas nia intenco...
我们的意向是...
Declararea intenţiilor formal şi direct
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Ni bedaŭras informi vin, ke...
很抱歉地通知您...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formal, foarte politicos
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formal, foarte politicos
Antaŭdankon…
提前谢谢您…
Formal, foarte politicos
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Formal, foarte politicos
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formal, foarte politicos
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formal, politicos
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formal, politicos
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
我很期待将来有合作的可能性。
Formal, politicos
Dankon pro via helpo en tiu afero.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formal, politicos
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Formal, direct
Se vi bezonas pli informon...
如果您需要更多信息...
Formal, direct
Ni dankas vian negocon.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formal, direct
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
请联系我,我的电话号码是...
Formal, foarte direct
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
期待着尽快得到您的回复。
Mai puţin formal, politicos
Altestime,
此致
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Altestime,
此致
敬礼
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Altestime,
肃然至上
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Ĉion bonan,
祝好
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Ĉion bonan,
祝好
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des