Coreeană | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

Kara Sinjoro Prezidanto,
친애하는 사장님께,
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
Estimata sinjoro,
관계자님께 드립니다.
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
Estimata sinjorino,
사모님께 드립니다.
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
Estimata sinjoro/sinjorino,
관계자님께 드립니다.
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
Estimataj sinjoroj,
관계자분들께 드립니다.
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
Al kiu ĝi povas koncerni,
관계자분께 드립니다.
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
Estimata sinjoro Smith,
친애하는 김철수님,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
Estimata sinjorino Smith,
친애하는 최수정님,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
Estimata sinjorino Smith,
친애하는 김미나님,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Estimata sinjorino Smith,
친애하는 신수경님,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Estimata John Smith,
반가운 김미경님,
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
Estimata John,
반가운 철호씨,
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
Ni skribas al vi pri...
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Formal, în numele întregii companii.
Ni skribas en rilato kun...
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Formal, în numele întregii companii.
Plu al...
....에 관하여 말씀드리자면,
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
Kun referenco al...
....에 대해 말씀드리자면,
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
Mi skribas por demandi pri...
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
Mi skribas al vi nome de...
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Formal, când scriem pentru altcineva.
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

Ĉu vi kontraŭus, se...
혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Solicitări formale, tentative
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Solicitări formale, tentative
Mi estus plej dankema, se...
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Solicitări formale, tentative
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Solicitări formale, foarte politicos
Mi estus dankema, se vi povus...
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Solicitări formale, foarte politicos
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
....을 보내주시겠습니까?
Solicitări formale, politicos
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
....을 받아보고 싶습니다.
Solicitări formale, politicos
Mi devas peti vin, ĉu...
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Solicitări formale, politicos
Ĉu vi povas rekomendi...
...을 추천해주시겠습니까?
Solicitări formale, direct
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
...을 보내주시겠습니까?
Solicitări formale, direct
Vi estas urĝe petita al...
신속히 ...을 하십시오.
Solicitări formale, foarte direct
Ni estus dankemaj, se...
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
Kio estas via nuna listoprezo por...
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Solicitări formale specifice, direct
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Solicitări formale, direct
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Solicitări formale, direct
Ĝi estas nia intenco...
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Declararea intenţiilor formal şi direct
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Ni bedaŭras informi vin, ke...
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Formal, foarte politicos
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Formal, foarte politicos
Antaŭdankon…
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Formal, foarte politicos
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Formal, foarte politicos
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Formal, foarte politicos
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Formal, politicos
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Formal, politicos
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Formal, politicos
Dankon pro via helpo en tiu afero.
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Formal, politicos
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Formal, direct
Se vi bezonas pli informon...
더 많은 정보를 원하시면...
Formal, direct
Ni dankas vian negocon.
당신의 노고에 감사드립니다.
Formal, direct
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Formal, foarte direct
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
곧 답장을 받고 싶습니다.
Mai puţin formal, politicos
Altestime,
... 드림,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Altestime,
... 드림,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Altestime,
... 올림,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Ĉion bonan,
... 보냄,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Ĉion bonan,
... 가,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des