Daneză | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

Kara Sinjoro Prezidanto,
Kære Hr. Direktør,
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
Estimata sinjoro,
Kære Hr.,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
Estimata sinjorino,
Kære Fru,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
Estimata sinjoro/sinjorino,
Kære Hr./Fru,
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
Estimataj sinjoroj,
Kære Hr./Fru.,
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
Al kiu ĝi povas koncerni,
Til hvem det vedkommer,
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
Estimata sinjoro Smith,
Kære Hr. Smith,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
Estimata sinjorino Smith,
Kære Fru. Smith,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
Estimata sinjorino Smith,
Kære Frk. Smith,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Estimata sinjorino Smith,
Kære Fr. Smith,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Estimata John Smith,
Kære John Smith,
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
Estimata John,
Kære John,
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
Ni skribas al vi pri...
Vi skriver til jer angående...
Formal, în numele întregii companii.
Ni skribas en rilato kun...
Vi skriver i forbindelse med...
Formal, în numele întregii companii.
Plu al...
I fortsættelse af...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
Kun referenco al...
I henhold til...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
Mi skribas por demandi pri...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
Mi skribas al vi nome de...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formal, când scriem pentru altcineva.
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

Ĉu vi kontraŭus, se...
Vil du have noget imod at...
Solicitări formale, tentative
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Kunne du være så venlig at...
Solicitări formale, tentative
Mi estus plej dankema, se...
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Solicitări formale, tentative
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Solicitări formale, foarte politicos
Mi estus dankema, se vi povus...
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Solicitări formale, foarte politicos
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Vil du være så venlig at sende mig...
Solicitări formale, politicos
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Solicitări formale, politicos
Mi devas peti vin, ĉu...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Solicitări formale, politicos
Ĉu vi povas rekomendi...
Kan du anbefale...
Solicitări formale, direct
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Kan du venligst sende mig...
Solicitări formale, direct
Vi estas urĝe petita al...
Du er snarest anmodet til at...
Solicitări formale, foarte direct
Ni estus dankemaj, se...
Vi vil være taknemmelig hvis...
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
Kio estas via nuna listoprezo por...
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Solicitări formale specifice, direct
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Solicitări formale, direct
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Solicitări formale, direct
Ĝi estas nia intenco...
Det er vores hensigt at...
Declararea intenţiilor formal şi direct
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formal, foarte politicos
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Formal, foarte politicos
Antaŭdankon…
Tak på forhånd...
Formal, foarte politicos
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formal, foarte politicos
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Formal, foarte politicos
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Formal, politicos
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formal, politicos
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Formal, politicos
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Formal, politicos
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formal, direct
Se vi bezonas pli informon...
Hvis du ønsker mere information...
Formal, direct
Ni dankas vian negocon.
Vi sætter pris på jeres forretning.
Formal, direct
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formal, foarte direct
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Mai puţin formal, politicos
Altestime,
Med venlig hilsen
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Altestime,
Med venlig hilsen
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Altestime,
Med respekt,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Ĉion bonan,
Med venlig hilsen
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Ĉion bonan,
Med venlig hilsen
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des