Engleză | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

Kara Sinjoro Prezidanto,
Dear Mr. President,
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
Estimata sinjoro,
Dear Sir,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
Estimata sinjorino,
Dear Madam,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
Estimata sinjoro/sinjorino,
Dear Sir / Madam,
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
Estimataj sinjoroj,
Dear Sirs,
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
Al kiu ĝi povas koncerni,
To whom it may concern,
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
Estimata sinjoro Smith,
Dear Mr. Smith,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
Estimata sinjorino Smith,
Dear Mrs. Smith,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
Estimata sinjorino Smith,
Dear Miss Smith,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Estimata sinjorino Smith,
Dear Ms. Smith,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Estimata John Smith,
Dear John Smith,
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
Estimata John,
Dear John,
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
Ni skribas al vi pri...
We are writing to you regarding…
Formal, în numele întregii companii.
Ni skribas en rilato kun...
We are writing in connection with...
Formal, în numele întregii companii.
Plu al...
Further to…
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
Kun referenco al...
With reference to…
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
Mi skribas por demandi pri...
I am writing to enquire about…
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
Mi skribas al vi nome de...
I am writing to you on behalf of...
Formal, când scriem pentru altcineva.
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Your company was highly recommended by…
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

Ĉu vi kontraŭus, se...
Would you mind if…
Solicitări formale, tentative
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Would you be so kind as to…
Solicitări formale, tentative
Mi estus plej dankema, se...
I would be most obliged if…
Solicitări formale, tentative
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Solicitări formale, foarte politicos
Mi estus dankema, se vi povus...
I would be grateful if you could...
Solicitări formale, foarte politicos
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Would you please send me…
Solicitări formale, politicos
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
We are interested in obtaining/receiving…
Solicitări formale, politicos
Mi devas peti vin, ĉu...
I must ask you whether...
Solicitări formale, politicos
Ĉu vi povas rekomendi...
Could you recommend…
Solicitări formale, direct
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Would you please send me…
Solicitări formale, direct
Vi estas urĝe petita al...
You are urgently requested to…
Solicitări formale, foarte direct
Ni estus dankemaj, se...
We would be grateful if…
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
Kio estas via nuna listoprezo por...
What is your current list price for…
Solicitări formale specifice, direct
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
We are interested in ... and we would like to know ...
Solicitări formale, direct
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
We understand from your advertisment that you produce…
Solicitări formale, direct
Ĝi estas nia intenco...
It is our intention to…
Declararea intenţiilor formal şi direct
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
We carefully considered your proposal and…
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Ni bedaŭras informi vin, ke...
We are sorry to inform you that…
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formal, foarte politicos
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formal, foarte politicos
Antaŭdankon…
Thanking you in advance…
Formal, foarte politicos
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formal, foarte politicos
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formal, foarte politicos
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Please reply as soon as possible because…
Formal, politicos
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formal, politicos
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
I look forward to the possibility of working together.
Formal, politicos
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Thank you for your help in this matter.
Formal, politicos
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
I look forward to discussing this with you.
Formal, direct
Se vi bezonas pli informon...
If you require more information ...
Formal, direct
Ni dankas vian negocon.
We appreciate your business.
Formal, direct
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formal, foarte direct
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
I look forward to hearing from you soon.
Mai puţin formal, politicos
Altestime,
Yours faithfully,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Altestime,
Yours sincerely,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Altestime,
Respectfully yours,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Ĉion bonan,
Kind/Best regards,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Ĉion bonan,
Regards,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des