Franceză | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Claude Dubois
Société Lecanada
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Jacques Durant
Société Labelgique
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Stéphane Bajon
Société Lasuisse
50 avenue de la République
1500 Genève.
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Clarisse Beaulieu
Société Lafrance
18, rue du Bac
75500 PARIS.
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

Kara Sinjoro Prezidanto,
Monsieur le président,
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
Estimata sinjoro,
Monsieur,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
Estimata sinjorino,
Madame,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
Estimata sinjoro/sinjorino,
Madame, Monsieur,
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
Estimataj sinjoroj,
Madame, Monsieur,
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
Al kiu ĝi povas koncerni,
Aux principaux concernés,
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
Estimata sinjoro Smith,
Monsieur Dupont,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
Estimata sinjorino Smith,
Madame Dupont,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
Estimata sinjorino Smith,
Mademoiselle Dupont,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Estimata sinjorino Smith,
Madame Dupont,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Estimata John Smith,
Monsieur Dupont,
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
Estimata John,
Cher Benjamin,
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
Ni skribas al vi pri...
Nous vous écrivons concernant...
Formal, în numele întregii companii.
Ni skribas en rilato kun...
Nous vous écrivons au sujet de...
Formal, în numele întregii companii.
Plu al...
Suite à...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
Kun referenco al...
En référence à...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
Mi skribas por demandi pri...
J'écris afin de me renseigner sur...
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
Mi skribas al vi nome de...
Je vous écris de la part de...
Formal, când scriem pentru altcineva.
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Votre société fut recommandée par...
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

Ĉu vi kontraŭus, se...
Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Solicitări formale, tentative
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Auriez-vous l'amabilité de...
Solicitări formale, tentative
Mi estus plej dankema, se...
Je vous saurai gré de...
Solicitări formale, tentative
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Solicitări formale, foarte politicos
Mi estus dankema, se vi povus...
Je vous saurai gré de...
Solicitări formale, foarte politicos
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Pourriez-vous me faire parvenir...
Solicitări formale, politicos
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Nous sommes intéressés par la réception de...
Solicitări formale, politicos
Mi devas peti vin, ĉu...
Je me permets de vous demander si...
Solicitări formale, politicos
Ĉu vi povas rekomendi...
Pourriez-vous recommander...
Solicitări formale, direct
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Solicitări formale, direct
Vi estas urĝe petita al...
Nous vous prions de...
Solicitări formale, foarte direct
Ni estus dankemaj, se...
Nous vous serions reconnaissants si...
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
Kio estas via nuna listoprezo por...
Quelle est votre liste des prix pour...
Solicitări formale specifice, direct
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Solicitări formale, direct
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Solicitări formale, direct
Ĝi estas nia intenco...
Notre intention est de...
Declararea intenţiilor formal şi direct
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Nous regrettons de vous informer que...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Pour toute aide supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter.
Formal, foarte politicos
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute une aide supplémentaire.
Formal, foarte politicos
Antaŭdankon…
En vous remerciant par avance...
Formal, foarte politicos
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Formal, foarte politicos
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Formal, foarte politicos
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Merci de me répondre dès que possible, étant donné que...
Formal, politicos
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'informations.
Formal, politicos
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Je me réjouis de la possibilité d'une future collaboration.
Formal, politicos
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Merci pour votre aide.
Formal, politicos
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Formal, direct
Se vi bezonas pli informon...
Si vous avez besoin de plus d'informations...
Formal, direct
Ni dankas vian negocon.
Merci de votre confiance.
Formal, direct
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Formal, foarte direct
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Dans l'attente de votre réponse.
Mai puţin formal, politicos
Altestime,
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Altestime,
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Altestime,
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Ĉion bonan,
Meilleures salutations,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Ĉion bonan,
Cordialement,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des