Germană | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

Kara Sinjoro Prezidanto,
Sehr geehrter Herr Präsident,
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
Estimata sinjoro,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
Estimata sinjorino,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
Estimata sinjoro/sinjorino,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
Estimataj sinjoroj,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
Al kiu ĝi povas koncerni,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
Estimata sinjoro Smith,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
Estimata sinjorino Smith,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
Estimata sinjorino Smith,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Estimata sinjorino Smith,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Estimata John Smith,
Lieber Herr Schmidt,
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
Estimata John,
Lieber Johann,
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
Ni skribas al vi pri...
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Formal, în numele întregii companii.
Ni skribas en rilato kun...
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Formal, în numele întregii companii.
Plu al...
Bezug nehmend auf...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
Kun referenco al...
In Bezug auf...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
Mi skribas por demandi pri...
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
Mi skribas al vi nome de...
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Formal, când scriem pentru altcineva.
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

Ĉu vi kontraŭus, se...
Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Solicitări formale, tentative
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Wären Sie so freundlich...
Solicitări formale, tentative
Mi estus plej dankema, se...
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Solicitări formale, tentative
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Solicitări formale, foarte politicos
Mi estus dankema, se vi povus...
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Solicitări formale, foarte politicos
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Solicitări formale, politicos
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Solicitări formale, politicos
Mi devas peti vin, ĉu...
Ich möchte Sie fragen, ob...
Solicitări formale, politicos
Ĉu vi povas rekomendi...
Können Sie ... empfehlen...
Solicitări formale, direct
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Solicitări formale, direct
Vi estas urĝe petita al...
Sie werden dringlichst gebeten, ...
Solicitări formale, foarte direct
Ni estus dankemaj, se...
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
Kio estas via nuna listoprezo por...
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Solicitări formale specifice, direct
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Solicitări formale, direct
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Solicitări formale, direct
Ĝi estas nia intenco...
Wir beabsichtigen...
Declararea intenţiilor formal şi direct
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formal, foarte politicos
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Formal, foarte politicos
Antaŭdankon…
Vielen Dank im Voraus...
Formal, foarte politicos
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formal, foarte politicos
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Formal, foarte politicos
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Formal, politicos
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formal, politicos
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Formal, politicos
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Formal, politicos
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Formal, direct
Se vi bezonas pli informon...
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Formal, direct
Ni dankas vian negocon.
Wir schätzen Sie als Kunde.
Formal, direct
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Formal, foarte direct
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Mai puţin formal, politicos
Altestime,
Mit freundlichen Grüßen
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Altestime,
Mit freundlichen Grüßen
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Altestime,
Hochachtungsvoll
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Ĉion bonan,
Herzliche Grüße
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Ĉion bonan,
Grüße
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des