Maghiară | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Ügyvezető igazgató
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

Kara Sinjoro Prezidanto,
Tisztelt Elnök Úr!
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
Estimata sinjoro,
Tisztelt Uram!
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
Estimata sinjorino,
Tisztelt Hölgyem!
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
Estimata sinjoro/sinjorino,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
Estimataj sinjoroj,
Tisztelt Uraim!
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
Al kiu ĝi povas koncerni,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
Estimata sinjoro Smith,
Tisztelt Smith Úr!
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Estimata John Smith,
Kedves Smith John!
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
Estimata John,
Kedves John!
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
Ni skribas al vi pri...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Formal, în numele întregii companii.
Ni skribas en rilato kun...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Formal, în numele întregii companii.
Plu al...
Továbbá...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
Kun referenco al...
A ....ajánlásával ....
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
Mi skribas por demandi pri...
Érdeklődnék, hogy ...
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
Mi skribas al vi nome de...
X nevében írok Önnek ...
Formal, când scriem pentru altcineva.
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Az Önök vállalatát erősen ajánlották ....
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

Ĉu vi kontraŭus, se...
Nem bánná, ha ...
Solicitări formale, tentative
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Lenne olyan szíves, hogy ...
Solicitări formale, tentative
Mi estus plej dankema, se...
Le lennék kötelezve, ha ...
Solicitări formale, tentative
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Nagyon értékelnénk, ha tudna részletesebb információt küldeni a ... kapcsolatban.
Solicitări formale, foarte politicos
Mi estus dankema, se vi povus...
Nagyon hálás lennék, ha ...
Solicitări formale, foarte politicos
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Lenne olyan szíves, hogy elküldi a ....
Solicitări formale, politicos
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Érdeklődnénk a .... megszerzése/fogadása felől.
Solicitări formale, politicos
Mi devas peti vin, ĉu...
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Solicitări formale, politicos
Ĉu vi povas rekomendi...
Tudna ajánlani ...
Solicitări formale, direct
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
El tudná nekem küldeni a ...
Solicitări formale, direct
Vi estas urĝe petita al...
Kérem, hogy sürgősen ...
Solicitări formale, foarte direct
Ni estus dankemaj, se...
Hálásak lennék, ha ...
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
Kio estas via nuna listoprezo por...
Mi a jelenlegi ára a ....?
Solicitări formale specifice, direct
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Érdeklődnénk, hogy .... és tudni szeretnénk, hogy ...
Solicitări formale, direct
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Ha jól értjük a hirdetésük alapján, Önök gyártanak...
Solicitări formale, direct
Ĝi estas nia intenco...
Az a szándékunk, hogy ...
Declararea intenţiilor formal şi direct
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Alaposan átgondoltunk az ajánlatát és ...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Sajnálattal értesítjük, hogy...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Amennyiben további segítségre lenne szüksége, nyugodtan keressen meg.
Formal, foarte politicos
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Amennyiben bármi másban a későbbiekben segítségére lehetünk, csak értesítsen minket.
Formal, foarte politicos
Antaŭdankon…
Előre is megköszönve segítségét...
Formal, foarte politicos
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Amennyiben bármi további információra van szüksége, ne habozzon a megkeresésemmel.
Formal, foarte politicos
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Nagyon hálás lennék, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
Formal, foarte politicos
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Kérem válaszoljon minél hamarabb, mivel ...
Formal, politicos
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Ha bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Formal, politicos
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Előre örülök a lehetőségnek, hogy együtt dolgozzunk
Formal, politicos
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben
Formal, politicos
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Várom, hogy megbeszéljük
Formal, direct
Se vi bezonas pli informon...
Ha több információra van szüksége
Formal, direct
Ni dankas vian negocon.
Értékeljük az Önök üzletét
Formal, direct
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Kérem keressen meg- a közvetlen mobiltelefonszámom ...
Formal, foarte direct
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Várom a mihamarabbi válaszát
Mai puţin formal, politicos
Altestime,
Tisztelettel,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Altestime,
Tisztelettel,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Altestime,
Tisztelettel,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Ĉion bonan,
Üdvözlettel,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Ĉion bonan,
Üdvözlettel,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des