Olandeză | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

Kara Sinjoro Prezidanto,
Geachte heer President
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
Estimata sinjoro,
Geachte heer
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
Estimata sinjorino,
Geachte mevrouw
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
Estimata sinjoro/sinjorino,
Geachte heer, mevrouw
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
Estimataj sinjoroj,
Geachte dames en heren
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
Al kiu ĝi povas koncerni,
Geachte dames en heren
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
Estimata sinjoro Smith,
Geachte heer Jansen
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
Estimata sinjorino Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
Estimata sinjorino Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Estimata sinjorino Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Estimata John Smith,
Beste meneer Jansen
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
Estimata John,
Beste Jan
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
Ni skribas al vi pri...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formal, în numele întregii companii.
Ni skribas en rilato kun...
Wij schrijven u in verband met ...
Formal, în numele întregii companii.
Plu al...
Met betrekking tot ...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
Kun referenco al...
Ten aanzien van ...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
Mi skribas por demandi pri...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
Mi skribas al vi nome de...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formal, când scriem pentru altcineva.
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

Ĉu vi kontraŭus, se...
Zou u het erg vinden om ...
Solicitări formale, tentative
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Solicitări formale, tentative
Mi estus plej dankema, se...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Solicitări formale, tentative
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Solicitări formale, foarte politicos
Mi estus dankema, se vi povus...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Solicitări formale, foarte politicos
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Solicitări formale, politicos
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Solicitări formale, politicos
Mi devas peti vin, ĉu...
Ik zou u willen vragen, of ...
Solicitări formale, politicos
Ĉu vi povas rekomendi...
Kunt u ... aanbevelen ...
Solicitări formale, direct
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Solicitări formale, direct
Vi estas urĝe petita al...
U wordt dringend verzocht ...
Solicitări formale, foarte direct
Ni estus dankemaj, se...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
Kio estas via nuna listoprezo por...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Solicitări formale specifice, direct
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Solicitări formale, direct
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Solicitări formale, direct
Ĝi estas nia intenco...
Het is ons oogmerk om ...
Declararea intenţiilor formal şi direct
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formal, foarte politicos
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formal, foarte politicos
Antaŭdankon…
Bij voorbaat dank.
Formal, foarte politicos
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formal, foarte politicos
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formal, foarte politicos
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formal, politicos
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formal, politicos
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formal, politicos
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formal, politicos
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formal, direct
Se vi bezonas pli informon...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formal, direct
Ni dankas vian negocon.
Wij waarderen u als klant.
Formal, direct
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formal, foarte direct
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Ik hoor graag van u.
Mai puţin formal, politicos
Altestime,
Met vriendelijke groet,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Altestime,
Met vriendelijke groet,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Altestime,
Hoogachtend,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Ĉion bonan,
Met de beste groeten,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Ĉion bonan,
Groeten,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des