Portugheză | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Sr. Vítor Silva
Posto Brasil
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista-BA
45025-440
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

Kara Sinjoro Prezidanto,
Excelentíssimo Sr. Presidente,
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
Estimata sinjoro,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
Estimata sinjorino,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
Estimata sinjoro/sinjorino,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
Estimataj sinjoroj,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
Al kiu ĝi povas koncerni,
A quem possa interessar,
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
Estimata sinjoro Smith,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
Estimata sinjorino Smith,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
Estimata sinjorino Smith,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Estimata sinjorino Smith,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Estimata John Smith,
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
Estimata John,
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
Ni skribas al vi pri...
Escrevemos a respeito de...
Formal, în numele întregii companii.
Ni skribas en rilato kun...
Escrevemos em atenção a...
Formal, în numele întregii companii.
Plu al...
Em relação à/ao ...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
Kun referenco al...
Em atenção à/ao...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
Mi skribas por demandi pri...
Escrevo-lhe para saber sobre...
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
Mi skribas al vi nome de...
Escrevo-lhe em nome de...
Formal, când scriem pentru altcineva.
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

Ĉu vi kontraŭus, se...
O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Solicitări formale, tentative
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Teria a gentileza de...
Solicitări formale, tentative
Mi estus plej dankema, se...
Eu ficaria muito satisfeito se...
Solicitări formale, tentative
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Solicitări formale, foarte politicos
Mi estus dankema, se vi povus...
Eu agradeceria se o senhor pudesse...
Solicitări formale, foarte politicos
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Solicitări formale, politicos
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Nós estamos interessados em obter/receber...
Solicitări formale, politicos
Mi devas peti vin, ĉu...
Devo perguntar-lhe se...
Solicitări formale, politicos
Ĉu vi povas rekomendi...
O senhor poderia recomendar...
Solicitări formale, direct
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
O senhor/A senhora poderia, por favor, me enviar...
Solicitări formale, direct
Vi estas urĝe petita al...
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Solicitări formale, foarte direct
Ni estus dankemaj, se...
Nós ficaríamos agradecidos se...
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
Kio estas via nuna listoprezo por...
Qual a lista atual de preços de...
Solicitări formale specifice, direct
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Solicitări formale, direct
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Solicitări formale, direct
Ĝi estas nia intenco...
É a nossa intenção...
Declararea intenţiilor formal şi direct
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Lamentamos informar que...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Formal, foarte politicos
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Formal, foarte politicos
Antaŭdankon…
Desde já agradeço...(singular)
Desde já agradecemos...(plural)
Formal, foarte politicos
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Formal, foarte politicos
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Eu apreciaria se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Formal, foarte politicos
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Formal, politicos
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Formal, politicos
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Eu espero que possamos trabalhar em parceria.
Formal, politicos
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Formal, politicos
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Formal, direct
Se vi bezonas pli informon...
Caso precise de maiores informações...
Formal, direct
Ni dankas vian negocon.
Nós prezamos o seu negócio.
Formal, direct
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Formal, foarte direct
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Eu espero ter notícias suas em breve.
Mai puţin formal, politicos
Altestime,
Cordialmente,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Altestime,
Atenciosamente,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Altestime,
Com elevada estima,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Ĉion bonan,
Lembranças,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Ĉion bonan,
Abraços,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des