Rusă | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

Kara Sinjoro Prezidanto,
Уважаемый г-н президент
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
Estimata sinjoro,
Уважаемый г-н ...
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
Estimata sinjorino,
Уважаемая госпожа
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
Estimata sinjoro/sinjorino,
Уважаемые...
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
Estimataj sinjoroj,
Уважаемые...
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
Al kiu ĝi povas koncerni,
Уважаемые...
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
Estimata sinjoro Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
Estimata sinjorino Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
Estimata sinjorino Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Estimata sinjorino Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Estimata John Smith,
Уважаемый...
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
Estimata John,
Привет, Иван!
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
Ni skribas al vi pri...
Пишем вам по поводу...
Formal, în numele întregii companii.
Ni skribas en rilato kun...
Мы пишем в связи с ...
Formal, în numele întregii companii.
Plu al...
Ввиду...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
Kun referenco al...
В отношении...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
Mi skribas por demandi pri...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
Mi skribas al vi nome de...
Я пишу от лица..., чтобы...
Formal, când scriem pentru altcineva.
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Ваша компания была рекомендована...
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

Ĉu vi kontraŭus, se...
Вы не против, если...
Solicitări formale, tentative
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Будьте любезны...
Solicitări formale, tentative
Mi estus plej dankema, se...
Буду очень благодарен, если...
Solicitări formale, tentative
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Solicitări formale, foarte politicos
Mi estus dankema, se vi povus...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Solicitări formale, foarte politicos
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Не могли бы вы прислать мне...
Solicitări formale, politicos
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Мы заинтересованы в получении...
Solicitări formale, politicos
Mi devas peti vin, ĉu...
Вынужден (с)просить вас...
Solicitări formale, politicos
Ĉu vi povas rekomendi...
Не могли бы вы посоветовать...
Solicitări formale, direct
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Пришлите пожалуйста...
Solicitări formale, direct
Vi estas urĝe petita al...
Вам необходимо срочно...
Solicitări formale, foarte direct
Ni estus dankemaj, se...
Мы были бы признательны, если..
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
Kio estas via nuna listoprezo por...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Solicitări formale specifice, direct
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Solicitări formale, direct
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Solicitări formale, direct
Ĝi estas nia intenco...
Мы намерены...
Declararea intenţiilor formal şi direct
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Formal, foarte politicos
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Formal, foarte politicos
Antaŭdankon…
Заранее спасибо...
Formal, foarte politicos
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formal, foarte politicos
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Formal, foarte politicos
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Formal, politicos
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formal, politicos
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Formal, politicos
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Спасибо за помощь в этом деле.
Formal, politicos
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Я хотел бы обсудить это с вами
Formal, direct
Se vi bezonas pli informon...
Если вам необходимо больше информации...
Formal, direct
Ni dankas vian negocon.
Мы ценим ваш вклад
Formal, direct
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Formal, foarte direct
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Надеюсь на скорый ответ
Mai puţin formal, politicos
Altestime,
С уважением...
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Altestime,
С уважением...
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Altestime,
С уважением ваш...
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Ĉion bonan,
С уважением...
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Ĉion bonan,
С уважением...
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des