Suedeză | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

Kara Sinjoro Prezidanto,
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
Estimata sinjoro,
Bäste herrn,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
Estimata sinjorino,
Bästa fru,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
Estimata sinjoro/sinjorino,
Bästa herr eller fru,
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
Estimataj sinjoroj,
Bästa herrar,
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
Al kiu ĝi povas koncerni,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
Estimata sinjoro Smith,
Bäste herr Smith,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fru Smith,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fröken Smith,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fru Smith,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Estimata John Smith,
Bäste John Smith,
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
Estimata John,
Bäste John,
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
Ni skribas al vi pri...
Vi skriver till er angående ...
Formal, în numele întregii companii.
Ni skribas en rilato kun...
Vi skriver i samband med ...
Formal, în numele întregii companii.
Plu al...
Vidare till ...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
Kun referenco al...
Med hänvisning till ...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
Mi skribas por demandi pri...
Jag skriver för att fråga om ...
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
Mi skribas al vi nome de...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formal, când scriem pentru altcineva.
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

Ĉu vi kontraŭus, se...
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Solicitări formale, tentative
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Solicitări formale, tentative
Mi estus plej dankema, se...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Solicitări formale, tentative
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Solicitări formale, foarte politicos
Mi estus dankema, se vi povus...
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Solicitări formale, foarte politicos
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Solicitări formale, politicos
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Solicitări formale, politicos
Mi devas peti vin, ĉu...
Jag måste fråga er om/angående ...
Solicitări formale, politicos
Ĉu vi povas rekomendi...
Skulle ni kunna rekommendera ...
Solicitări formale, direct
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Skulle ni kunna skicka mig ...
Solicitări formale, direct
Vi estas urĝe petita al...
Vi ber er omgående att ...
Solicitări formale, foarte direct
Ni estus dankemaj, se...
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
Kio estas via nuna listoprezo por...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Solicitări formale specifice, direct
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Solicitări formale, direct
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Solicitări formale, direct
Ĝi estas nia intenco...
Vi har för avsikt att ...
Declararea intenţiilor formal şi direct
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formal, foarte politicos
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Formal, foarte politicos
Antaŭdankon…
Tack på förhand...
Formal, foarte politicos
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formal, foarte politicos
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Formal, foarte politicos
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formal, politicos
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Formal, politicos
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Formal, politicos
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formal, politicos
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formal, direct
Se vi bezonas pli informon...
Om ni behöver mer information ...
Formal, direct
Ni dankas vian negocon.
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Formal, direct
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Formal, foarte direct
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Mai puţin formal, politicos
Altestime,
Med vänlig hälsning,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Altestime,
Med vänliga hälsningar,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Altestime,
Med vänlig hälsning,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Ĉion bonan,
Vänliga hälsningar,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Ĉion bonan,
Hälsningar,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des