Chineză | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
Claude Dubois
Société Lecanada
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Jacques Durant
Société Labelgique
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Stéphane Bajon
Société Lasuisse
50 avenue de la République
1500 Genève.
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
Clarisse Beaulieu
Société Lafrance
18, rue du Bac
75500 PARIS.
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

Monsieur le président,
尊敬的主席先生,
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
Monsieur,
尊敬的先生,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
Madame,
尊敬的女士,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
Madame, Monsieur,
尊敬的先生/女士,
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
Madame, Monsieur,
尊敬的先生们,
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
Aux principaux concernés,
尊敬的收信人,
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
Monsieur Dupont,
尊敬的史密斯先生,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
Madame Dupont,
尊敬的史密斯女士,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
Mademoiselle Dupont,
尊敬的史密斯小姐,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Madame Dupont,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Monsieur Dupont,
亲爱的约翰 史密斯,
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
Cher Benjamin,
亲爱的约翰,
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
Nous vous écrivons concernant...
我们因为...给您写信
Formal, în numele întregii companii.
Nous vous écrivons au sujet de...
我们写这封信是因为...
Formal, în numele întregii companii.
Suite à...
因贵公司...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
En référence à...
鉴于贵公司...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
J'écris afin de me renseigner sur...
我写这封信,想询问关于...的信息
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
Je vous écris de la part de...
我代表...给您写信
Formal, când scriem pentru altcineva.
Votre société fut recommandée par...
...诚挚推荐贵公司
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
请问您是否介意...
Solicitări formale, tentative
Auriez-vous l'amabilité de...
您是否能够...
Solicitări formale, tentative
Je vous saurai gré de...
如果您能...,我将不胜感激
Solicitări formale, tentative
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Solicitări formale, foarte politicos
Je vous saurai gré de...
如果您能… ,我将非常感激
Solicitări formale, foarte politicos
Pourriez-vous me faire parvenir...
您能将…发送给我吗
Solicitări formale, politicos
Nous sommes intéressés par la réception de...
我们对接受/获得...很有兴趣
Solicitări formale, politicos
Je me permets de vous demander si...
我必须问您是否...
Solicitări formale, politicos
Pourriez-vous recommander...
您能推荐...吗?
Solicitări formale, direct
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
您能将...发送给我吗?
Solicitări formale, direct
Nous vous prions de...
请您尽快按要求将...
Solicitări formale, foarte direct
Nous vous serions reconnaissants si...
如果您能...,我们将不胜感激
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
Quelle est votre liste des prix pour...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Solicitări formale specifice, direct
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Solicitări formale, direct
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Solicitări formale, direct
Notre intention est de...
我们的意向是...
Declararea intenţiilor formal şi direct
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Nous regrettons de vous informer que...
很抱歉地通知您...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

Pour toute aide supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formal, foarte politicos
N'hésitez pas à nous contacter pour toute une aide supplémentaire.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formal, foarte politicos
En vous remerciant par avance...
提前谢谢您…
Formal, foarte politicos
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Formal, foarte politicos
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formal, foarte politicos
Merci de me répondre dès que possible, étant donné que...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formal, politicos
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'informations.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formal, politicos
Je me réjouis de la possibilité d'une future collaboration.
我很期待将来有合作的可能性。
Formal, politicos
Merci pour votre aide.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formal, politicos
Dans l'attente d'un entretien prochain.
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Formal, direct
Si vous avez besoin de plus d'informations...
如果您需要更多信息...
Formal, direct
Merci de votre confiance.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formal, direct
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
请联系我,我的电话号码是...
Formal, foarte direct
Dans l'attente de votre réponse.
期待着尽快得到您的回复。
Mai puţin formal, politicos
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
此致
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
此致
敬礼
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
肃然至上
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Meilleures salutations,
祝好
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Cordialement,
祝好
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des