Engleză | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
Claude Dubois
Société Lecanada
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Jacques Durant
Société Labelgique
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Stéphane Bajon
Société Lasuisse
50 avenue de la République
1500 Genève.
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
Clarisse Beaulieu
Société Lafrance
18, rue du Bac
75500 PARIS.
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

Monsieur le président,
Dear Mr. President,
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
Monsieur,
Dear Sir,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
Madame,
Dear Madam,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
Madame, Monsieur,
Dear Sir / Madam,
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
Madame, Monsieur,
Dear Sirs,
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
Aux principaux concernés,
To whom it may concern,
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
Monsieur Dupont,
Dear Mr. Smith,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
Madame Dupont,
Dear Mrs. Smith,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
Mademoiselle Dupont,
Dear Miss Smith,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Madame Dupont,
Dear Ms. Smith,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Monsieur Dupont,
Dear John Smith,
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
Cher Benjamin,
Dear John,
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
Nous vous écrivons concernant...
We are writing to you regarding…
Formal, în numele întregii companii.
Nous vous écrivons au sujet de...
We are writing in connection with...
Formal, în numele întregii companii.
Suite à...
Further to…
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
En référence à...
With reference to…
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
J'écris afin de me renseigner sur...
I am writing to enquire about…
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
Je vous écris de la part de...
I am writing to you on behalf of...
Formal, când scriem pentru altcineva.
Votre société fut recommandée par...
Your company was highly recommended by…
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Would you mind if…
Solicitări formale, tentative
Auriez-vous l'amabilité de...
Would you be so kind as to…
Solicitări formale, tentative
Je vous saurai gré de...
I would be most obliged if…
Solicitări formale, tentative
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Solicitări formale, foarte politicos
Je vous saurai gré de...
I would be grateful if you could...
Solicitări formale, foarte politicos
Pourriez-vous me faire parvenir...
Would you please send me…
Solicitări formale, politicos
Nous sommes intéressés par la réception de...
We are interested in obtaining/receiving…
Solicitări formale, politicos
Je me permets de vous demander si...
I must ask you whether...
Solicitări formale, politicos
Pourriez-vous recommander...
Could you recommend…
Solicitări formale, direct
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Would you please send me…
Solicitări formale, direct
Nous vous prions de...
You are urgently requested to…
Solicitări formale, foarte direct
Nous vous serions reconnaissants si...
We would be grateful if…
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
Quelle est votre liste des prix pour...
What is your current list price for…
Solicitări formale specifice, direct
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
We are interested in ... and we would like to know ...
Solicitări formale, direct
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
We understand from your advertisment that you produce…
Solicitări formale, direct
Notre intention est de...
It is our intention to…
Declararea intenţiilor formal şi direct
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
We carefully considered your proposal and…
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Nous regrettons de vous informer que...
We are sorry to inform you that…
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

Pour toute aide supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formal, foarte politicos
N'hésitez pas à nous contacter pour toute une aide supplémentaire.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formal, foarte politicos
En vous remerciant par avance...
Thanking you in advance…
Formal, foarte politicos
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formal, foarte politicos
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formal, foarte politicos
Merci de me répondre dès que possible, étant donné que...
Please reply as soon as possible because…
Formal, politicos
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'informations.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formal, politicos
Je me réjouis de la possibilité d'une future collaboration.
I look forward to the possibility of working together.
Formal, politicos
Merci pour votre aide.
Thank you for your help in this matter.
Formal, politicos
Dans l'attente d'un entretien prochain.
I look forward to discussing this with you.
Formal, direct
Si vous avez besoin de plus d'informations...
If you require more information ...
Formal, direct
Merci de votre confiance.
We appreciate your business.
Formal, direct
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formal, foarte direct
Dans l'attente de votre réponse.
I look forward to hearing from you soon.
Mai puţin formal, politicos
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Yours faithfully,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Yours sincerely,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Respectfully yours,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Meilleures salutations,
Kind/Best regards,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Cordialement,
Regards,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des