Finlandeză | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
Claude Dubois
Société Lecanada
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Jacques Durant
Société Labelgique
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Stéphane Bajon
Société Lasuisse
50 avenue de la République
1500 Genève.
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
Clarisse Beaulieu
Société Lafrance
18, rue du Bac
75500 PARIS.
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

Monsieur le président,
Arvoisa Herra Presidentti,
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
Monsieur,
Hyvä Herra,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
Madame,
Hyvä Rouva,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
Madame, Monsieur,
Hyvä vastaanottaja,
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
Madame, Monsieur,
Hyvät vastaanottajat,
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
Aux principaux concernés,
Hyvät vastaanottajat,
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
Monsieur Dupont,
Hyvä herra Smith,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
Madame Dupont,
Hyvä rouva Smith,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
Mademoiselle Dupont,
Hyvä neiti Smith,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Madame Dupont,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Monsieur Dupont,
Hyvä John Smith,
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
Cher Benjamin,
Hyvä John,
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
Nous vous écrivons concernant...
Kirjoitamme teille koskien...
Formal, în numele întregii companii.
Nous vous écrivons au sujet de...
Kirjoitamme teille liittyen...
Formal, în numele întregii companii.
Suite à...
Koskien...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
En référence à...
Viitaten...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
J'écris afin de me renseigner sur...
Kirjoitan tiedustellakseni...
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
Je vous écris de la part de...
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Formal, când scriem pentru altcineva.
Votre société fut recommandée par...
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Olisikohan mahdollista...
Solicitări formale, tentative
Auriez-vous l'amabilité de...
Olisitteko ystävällisiä ja...
Solicitări formale, tentative
Je vous saurai gré de...
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Solicitări formale, tentative
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Solicitări formale, foarte politicos
Je vous saurai gré de...
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Solicitări formale, foarte politicos
Pourriez-vous me faire parvenir...
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Solicitări formale, politicos
Nous sommes intéressés par la réception de...
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Solicitări formale, politicos
Je me permets de vous demander si...
Haluan kysyä voisiko...
Solicitări formale, politicos
Pourriez-vous recommander...
Voisitteko suositella...
Solicitări formale, direct
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Solicitări formale, direct
Nous vous prions de...
Pyydämme teitä välittömästi...
Solicitări formale, foarte direct
Nous vous serions reconnaissants si...
Olisimme kiitollisia jos...
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
Quelle est votre liste des prix pour...
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Solicitări formale specifice, direct
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Solicitări formale, direct
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Solicitări formale, direct
Notre intention est de...
Tavoitteemme on...
Declararea intenţiilor formal şi direct
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Nous regrettons de vous informer que...
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

Pour toute aide supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Formal, foarte politicos
N'hésitez pas à nous contacter pour toute une aide supplémentaire.
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Formal, foarte politicos
En vous remerciant par avance...
Kiittäen jo etukäteen...
Formal, foarte politicos
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Formal, foarte politicos
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Formal, foarte politicos
Merci de me répondre dès que possible, étant donné que...
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Formal, politicos
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'informations.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Formal, politicos
Je me réjouis de la possibilité d'une future collaboration.
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Formal, politicos
Merci pour votre aide.
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Formal, politicos
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Formal, direct
Si vous avez besoin de plus d'informations...
Jos tarvitsette lisätietoja...
Formal, direct
Merci de votre confiance.
Arvostamme asiakkuuttanne.
Formal, direct
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Formal, foarte direct
Dans l'attente de votre réponse.
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Mai puţin formal, politicos
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Ystävällisin terveisin,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Ystävällisin terveisin,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Kunnioittavasti,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Meilleures salutations,
Parhain terveisin,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Cordialement,
Terveisin,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des