Olandeză | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
Claude Dubois
Société Lecanada
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Jacques Durant
Société Labelgique
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Stéphane Bajon
Société Lasuisse
50 avenue de la République
1500 Genève.
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
Clarisse Beaulieu
Société Lafrance
18, rue du Bac
75500 PARIS.
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

Monsieur le président,
Geachte heer President
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
Monsieur,
Geachte heer
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
Madame,
Geachte mevrouw
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
Madame, Monsieur,
Geachte heer, mevrouw
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
Madame, Monsieur,
Geachte dames en heren
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
Aux principaux concernés,
Geachte dames en heren
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
Monsieur Dupont,
Geachte heer Jansen
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
Madame Dupont,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
Mademoiselle Dupont,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Madame Dupont,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Monsieur Dupont,
Beste meneer Jansen
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
Cher Benjamin,
Beste Jan
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
Nous vous écrivons concernant...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formal, în numele întregii companii.
Nous vous écrivons au sujet de...
Wij schrijven u in verband met ...
Formal, în numele întregii companii.
Suite à...
Met betrekking tot ...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
En référence à...
Ten aanzien van ...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
J'écris afin de me renseigner sur...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
Je vous écris de la part de...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formal, când scriem pentru altcineva.
Votre société fut recommandée par...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Zou u het erg vinden om ...
Solicitări formale, tentative
Auriez-vous l'amabilité de...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Solicitări formale, tentative
Je vous saurai gré de...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Solicitări formale, tentative
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Solicitări formale, foarte politicos
Je vous saurai gré de...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Solicitări formale, foarte politicos
Pourriez-vous me faire parvenir...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Solicitări formale, politicos
Nous sommes intéressés par la réception de...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Solicitări formale, politicos
Je me permets de vous demander si...
Ik zou u willen vragen, of ...
Solicitări formale, politicos
Pourriez-vous recommander...
Kunt u ... aanbevelen ...
Solicitări formale, direct
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Solicitări formale, direct
Nous vous prions de...
U wordt dringend verzocht ...
Solicitări formale, foarte direct
Nous vous serions reconnaissants si...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
Quelle est votre liste des prix pour...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Solicitări formale specifice, direct
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Solicitări formale, direct
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Solicitări formale, direct
Notre intention est de...
Het is ons oogmerk om ...
Declararea intenţiilor formal şi direct
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Nous regrettons de vous informer que...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

Pour toute aide supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formal, foarte politicos
N'hésitez pas à nous contacter pour toute une aide supplémentaire.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formal, foarte politicos
En vous remerciant par avance...
Bij voorbaat dank.
Formal, foarte politicos
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formal, foarte politicos
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formal, foarte politicos
Merci de me répondre dès que possible, étant donné que...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formal, politicos
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'informations.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formal, politicos
Je me réjouis de la possibilité d'une future collaboration.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formal, politicos
Merci pour votre aide.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formal, politicos
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formal, direct
Si vous avez besoin de plus d'informations...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formal, direct
Merci de votre confiance.
Wij waarderen u als klant.
Formal, direct
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formal, foarte direct
Dans l'attente de votre réponse.
Ik hoor graag van u.
Mai puţin formal, politicos
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Met vriendelijke groet,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Met vriendelijke groet,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Hoogachtend,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Meilleures salutations,
Met de beste groeten,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Cordialement,
Groeten,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des