Română | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926.
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
Claude Dubois
Société Lecanada
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Jacques Durant
Société Labelgique
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Stéphane Bajon
Société Lasuisse
50 avenue de la République
1500 Genève.
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
Clarisse Beaulieu
Société Lafrance
18, rue du Bac
75500 PARIS.
S.C. Orice S.A.
(În atenţia doamnei) Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
România
06102.
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

Monsieur le président,
Stimate Domnule Preşedinte,
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
Monsieur,
Stimate Domnule,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
Madame,
Stimată Doamnă,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
Madame, Monsieur,
Stimate Domnule/Doamnă,
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
Madame, Monsieur,
Stimaţi Domni,
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
Aux principaux concernés,
În atenţia celor interesaţi,
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
Monsieur Dupont,
Stimate Domnule Ionescu,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
Madame Dupont,
Stimată Doamnă Popescu,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
Mademoiselle Dupont,
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Madame Dupont,
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Monsieur Dupont,
Dragă Mihai Popescu,
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
Cher Benjamin,
Dragă Mihai,
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
Nous vous écrivons concernant...
Vă adresăm această scrisoare în legătură cu...
Formal, în numele întregii companii.
Nous vous écrivons au sujet de...
Vă scriem în legătură cu...
Formal, în numele întregii companii.
Suite à...
În legătură cu...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
En référence à...
Referitor la...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
J'écris afin de me renseigner sur...
Vă scriu pentru a vă cere informaţii în legătură cu...
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
Je vous écris de la part de...
Vă adresez această scrisoare în numele...
Formal, când scriem pentru altcineva.
Votre société fut recommandée par...
Compania dvs. a fost recomandată cu căldură de...
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
V-ar deranja dacă....
Solicitări formale, tentative
Auriez-vous l'amabilité de...
Sunteţi amabil să...
Solicitări formale, tentative
Je vous saurai gré de...
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
Solicitări formale, tentative
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Am fi profund recunoscători dacă aţi putea să ne trimiteţi mai multe informaţii despre...
Solicitări formale, foarte politicos
Je vous saurai gré de...
Aş fi profund recunoscător dacă...
Solicitări formale, foarte politicos
Pourriez-vous me faire parvenir...
Aţi putea, vă rog, să îmi trimiteţi....
Solicitări formale, politicos
Nous sommes intéressés par la réception de...
Ne interesează să obţinem/primim...
Solicitări formale, politicos
Je me permets de vous demander si...
Mă văd nevoit să vă intreb dacă cumva...
Solicitări formale, politicos
Pourriez-vous recommander...
Îmi puteţi recomanda...
Solicitări formale, direct
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Trimiteţi-mi, vă rog...
Solicitări formale, direct
Nous vous prions de...
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
Solicitări formale, foarte direct
Nous vous serions reconnaissants si...
V-am fi recunoscători dacă...
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
Quelle est votre liste des prix pour...
Care este lista dvs. actuală de preţuri pentru...
Solicitări formale specifice, direct
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
Solicitări formale, direct
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
Solicitări formale, direct
Notre intention est de...
Intenţia noastră este să...
Declararea intenţiilor formal şi direct
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Nous regrettons de vous informer que...
Vă anunţăm cu regret faptul că...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

Pour toute aide supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
Formal, foarte politicos
N'hésitez pas à nous contacter pour toute une aide supplémentaire.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
Formal, foarte politicos
En vous remerciant par avance...
Vă mulţumesc anticipat...
Formal, foarte politicos
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Formal, foarte politicos
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
Formal, foarte politicos
Merci de me répondre dès que possible, étant donné que...
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Formal, politicos
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'informations.
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
Formal, politicos
Je me réjouis de la possibilité d'une future collaboration.
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
Formal, politicos
Merci pour votre aide.
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Formal, politicos
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
Formal, direct
Si vous avez besoin de plus d'informations...
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
Formal, direct
Merci de votre confiance.
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
Formal, direct
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Formal, foarte direct
Dans l'attente de votre réponse.
Anticipez cu plăcere un răspuns.
Mai puţin formal, politicos
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Cu stimă,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Cu sinceritate,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Cu respect,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Meilleures salutations,
Toate cele bune,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Cordialement,
Cu bine,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des