Suedeză | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
Claude Dubois
Société Lecanada
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Jacques Durant
Société Labelgique
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Stéphane Bajon
Société Lasuisse
50 avenue de la République
1500 Genève.
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
Clarisse Beaulieu
Société Lafrance
18, rue du Bac
75500 PARIS.
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

Monsieur le président,
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
Monsieur,
Bäste herrn,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
Madame,
Bästa fru,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
Madame, Monsieur,
Bästa herr eller fru,
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
Madame, Monsieur,
Bästa herrar,
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
Aux principaux concernés,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
Monsieur Dupont,
Bäste herr Smith,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
Madame Dupont,
Bästa fru Smith,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
Mademoiselle Dupont,
Bästa fröken Smith,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Madame Dupont,
Bästa fru Smith,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Monsieur Dupont,
Bäste John Smith,
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
Cher Benjamin,
Bäste John,
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
Nous vous écrivons concernant...
Vi skriver till er angående ...
Formal, în numele întregii companii.
Nous vous écrivons au sujet de...
Vi skriver i samband med ...
Formal, în numele întregii companii.
Suite à...
Vidare till ...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
En référence à...
Med hänvisning till ...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
J'écris afin de me renseigner sur...
Jag skriver för att fråga om ...
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
Je vous écris de la part de...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formal, când scriem pentru altcineva.
Votre société fut recommandée par...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Solicitări formale, tentative
Auriez-vous l'amabilité de...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Solicitări formale, tentative
Je vous saurai gré de...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Solicitări formale, tentative
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Solicitări formale, foarte politicos
Je vous saurai gré de...
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Solicitări formale, foarte politicos
Pourriez-vous me faire parvenir...
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Solicitări formale, politicos
Nous sommes intéressés par la réception de...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Solicitări formale, politicos
Je me permets de vous demander si...
Jag måste fråga er om/angående ...
Solicitări formale, politicos
Pourriez-vous recommander...
Skulle ni kunna rekommendera ...
Solicitări formale, direct
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Skulle ni kunna skicka mig ...
Solicitări formale, direct
Nous vous prions de...
Vi ber er omgående att ...
Solicitări formale, foarte direct
Nous vous serions reconnaissants si...
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
Quelle est votre liste des prix pour...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Solicitări formale specifice, direct
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Solicitări formale, direct
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Solicitări formale, direct
Notre intention est de...
Vi har för avsikt att ...
Declararea intenţiilor formal şi direct
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Nous regrettons de vous informer que...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

Pour toute aide supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter.
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formal, foarte politicos
N'hésitez pas à nous contacter pour toute une aide supplémentaire.
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Formal, foarte politicos
En vous remerciant par avance...
Tack på förhand...
Formal, foarte politicos
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formal, foarte politicos
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Formal, foarte politicos
Merci de me répondre dès que possible, étant donné que...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formal, politicos
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'informations.
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Formal, politicos
Je me réjouis de la possibilité d'une future collaboration.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Formal, politicos
Merci pour votre aide.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formal, politicos
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formal, direct
Si vous avez besoin de plus d'informations...
Om ni behöver mer information ...
Formal, direct
Merci de votre confiance.
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Formal, direct
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Formal, foarte direct
Dans l'attente de votre réponse.
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Mai puţin formal, politicos
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Med vänlig hälsning,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Med vänliga hälsningar,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Med vänlig hälsning,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Meilleures salutations,
Vänliga hälsningar,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Cordialement,
Hälsningar,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des