Esperanto | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Mr. Adam Smith
Smith Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

Sehr geehrter Herr Präsident,
Kara Sinjoro Prezidanto,
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
Sehr geehrte Damen und Herren,
Estimata sinjoro,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
Sehr geehrte Damen und Herren,
Estimata sinjorino,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
Sehr geehrte Damen und Herren,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
Sehr geehrte Damen und Herren,
Estimataj sinjoroj,
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
Sehr geehrte Damen und Herren,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Estimata sinjoro Smith,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Estimata sinjorino Smith,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Estimata sinjorino Smith,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Estimata sinjorino Smith,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Lieber Herr Schmidt,
Estimata John Smith,
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
Lieber Johann,
Estimata John,
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Ni skribas al vi pri...
Formal, în numele întregii companii.
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Ni skribas en rilato kun...
Formal, în numele întregii companii.
Bezug nehmend auf...
Plu al...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
In Bezug auf...
Kun referenco al...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Mi skribas por demandi pri...
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Mi skribas al vi nome de...
Formal, când scriem pentru altcineva.
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Solicitări formale, tentative
Wären Sie so freundlich...
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Solicitări formale, tentative
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Mi estus plej dankema, se...
Solicitări formale, tentative
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Solicitări formale, foarte politicos
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Mi estus dankema, se vi povus...
Solicitări formale, foarte politicos
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Solicitări formale, politicos
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Solicitări formale, politicos
Ich möchte Sie fragen, ob...
Mi devas peti vin, ĉu...
Solicitări formale, politicos
Können Sie ... empfehlen...
Ĉu vi povas rekomendi...
Solicitări formale, direct
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Solicitări formale, direct
Sie werden dringlichst gebeten, ...
Vi estas urĝe petita al...
Solicitări formale, foarte direct
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Ni estus dankemaj, se...
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Kio estas via nuna listoprezo por...
Solicitări formale specifice, direct
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Solicitări formale, direct
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Solicitări formale, direct
Wir beabsichtigen...
Ĝi estas nia intenco...
Declararea intenţiilor formal şi direct
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formal, foarte politicos
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Formal, foarte politicos
Vielen Dank im Voraus...
Antaŭdankon…
Formal, foarte politicos
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formal, foarte politicos
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formal, foarte politicos
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formal, politicos
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formal, politicos
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formal, politicos
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formal, politicos
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Formal, direct
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Se vi bezonas pli informon...
Formal, direct
Wir schätzen Sie als Kunde.
Ni dankas vian negocon.
Formal, direct
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Formal, foarte direct
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Mai puţin formal, politicos
Mit freundlichen Grüßen
Altestime,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Mit freundlichen Grüßen
Altestime,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Hochachtungsvoll
Altestime,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Herzliche Grüße
Ĉion bonan,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Grüße
Ĉion bonan,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des