Olandeză | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Geachte heer President
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
Αγαπητέ κύριε,
Geachte heer
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
Αγαπητή κυρία,
Geachte mevrouw
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Geachte heer, mevrouw
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Geachte dames en heren
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Geachte dames en heren
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Geachte heer Jansen
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Beste meneer Jansen
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
Αγαπητέ Ιωάννη,
Beste Jan
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
Σας γράφουμε σχετικά με...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formal, în numele întregii companii.
Σας γράφουμε αναφορικά με...
Wij schrijven u in verband met ...
Formal, în numele întregii companii.
Σχετικά με...
Met betrekking tot ...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
Αναφορικά με...
Ten aanzien van ...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
Σας γράφω για να ζητήσω πληροφορίες σχετικά με...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
Σας γράφω για λογαριασμό του/της...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formal, când scriem pentru altcineva.
Η εταιρεία σας μας συνεστήθει ιδιαιτέρως από...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

Θα ήταν δυνατόν...
Zou u het erg vinden om ...
Solicitări formale, tentative
Θα είχατε την καλοσύνη να...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Solicitări formale, tentative
Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Solicitări formale, tentative
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να μας στείλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Solicitări formale, foarte politicos
Θα σας ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Solicitări formale, foarte politicos
Θα μπορούσατε να μου στείλετε...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Solicitări formale, politicos
Μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Solicitări formale, politicos
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν...
Ik zou u willen vragen, of ...
Solicitări formale, politicos
Μπορείτε να μου προτείνετε...
Kunt u ... aanbevelen ...
Solicitări formale, direct
Θα είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Solicitări formale, direct
Σας ζητείται επειγόντως να...
U wordt dringend verzocht ...
Solicitări formale, foarte direct
Θα ήμασταν ευγνώμονες αν...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή καταλόγου σας για...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Solicitări formale specifice, direct
Μας ενδιαφέρει... και θα θέλαμε να μάθουμε...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Solicitări formale, direct
Καταλαβαίνουμε από τη διαφήμιση σας ότι παράγετε...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Solicitări formale, direct
Η πρόθεσή μας είναι να...
Het is ons oogmerk om ...
Declararea intenţiilor formal şi direct
Έχουμε εξετάσει προσεκτικά την πρόταση σας και...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Με λύπη μας, σας πληροφορούμε ότι,...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

Για περισσότερες πληροφορίες, είμαστε στη διάθεσή σας.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formal, foarte politicos
Παρακαλώ ενημερώστε μας αν μπορούμε να προσφέρουμε περαιτέρω βοήθεια.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formal, foarte politicos
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων...
Bij voorbaat dank.
Formal, foarte politicos
Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formal, foarte politicos
Θα ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε να εξετάσετε αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formal, foarte politicos
Παρακαλώ απαντήστε το συντομότερο δυνατόν, διότι...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formal, politicos
Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formal, politicos
Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formal, politicos
Ευχαριστώ για τη βοήθεια σας σε αυτό το θέμα.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formal, politicos
Προσβλέπω στη συζήτηση αυτού του θέματος μαζί σας.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formal, direct
Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formal, direct
Σας εκτιμούμε ως πελάτη.
Wij waarderen u als klant.
Formal, direct
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. Ο αριθμός τηλεφώνου μου είναι...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formal, foarte direct
Ελπίζω να ακούσω από σας σύντομα.
Ik hoor graag van u.
Mai puţin formal, politicos
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Met vriendelijke groet,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Μετά τιμής,
Met vriendelijke groet,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Με εκτίμηση,
Hoogachtend,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
θερμοί χαιρετισμοί,
Met de beste groeten,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Χαιρετισμοί,
Groeten,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des