Chineză | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
S.A.G. s.n.c.
di Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

Egregio Prof. Gianpaoletti,
尊敬的主席先生,
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
Gentilissimo,
尊敬的先生,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
Gentilissima,
尊敬的女士,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
Gentili Signore e Signori,
尊敬的先生/女士,
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
Alla cortese attenzione di ...,
尊敬的先生们,
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
A chi di competenza,
尊敬的收信人,
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
Gentilissimo Sig. Rossi,
尊敬的史密斯先生,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
尊敬的史密斯女士,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
Gentilissima Sig.na Verdi,
尊敬的史密斯小姐,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Gentilissima Sig.ra Rossi,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Gentilissimo Bianchi,
亲爱的约翰 史密斯,
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
Gentile Mario,
亲爱的约翰,
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
我们因为...给您写信
Formal, în numele întregii companii.
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
我们写这封信是因为...
Formal, în numele întregii companii.
In riferimento a...
因贵公司...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
Per quanto concerne...
鉴于贵公司...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
La contatto per avere maggiori informazioni...
我写这封信,想询问关于...的信息
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
La contatto per conto di...
我代表...给您写信
Formal, când scriem pentru altcineva.
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
...诚挚推荐贵公司
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

Le dispiacerebbe...
请问您是否介意...
Solicitări formale, tentative
La contatto per sapere se può...
您是否能够...
Solicitări formale, tentative
Le sarei veramente grata/o se...
如果您能...,我将不胜感激
Solicitări formale, tentative
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Solicitări formale, foarte politicos
Le sarei riconoscente se volesse...
如果您能… ,我将非常感激
Solicitări formale, foarte politicos
Potrebbe inviarmi...
您能将…发送给我吗
Solicitări formale, politicos
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
我们对接受/获得...很有兴趣
Solicitări formale, politicos
Mi trovo a chiederLe di...
我必须问您是否...
Solicitări formale, politicos
Potrebbe raccomadarmi...
您能推荐...吗?
Solicitări formale, direct
Potrebbe inviarmi..., per favore.
您能将...发送给我吗?
Solicitări formale, direct
La invitiamo caldamente a...
请您尽快按要求将...
Solicitări formale, foarte direct
Le saremmo grati se...
如果您能...,我们将不胜感激
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Solicitări formale specifice, direct
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Solicitări formale, direct
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Solicitări formale, direct
È nostra intenzione...
我们的意向是...
Declararea intenţiilor formal şi direct
Dopo attenta considerazione...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
很抱歉地通知您...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formal, foarte politicos
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formal, foarte politicos
RingraziandoLa anticipatamente,
提前谢谢您…
Formal, foarte politicos
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Formal, foarte politicos
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formal, foarte politicos
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formal, politicos
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formal, politicos
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
我很期待将来有合作的可能性。
Formal, politicos
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formal, politicos
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Formal, direct
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
如果您需要更多信息...
Formal, direct
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formal, direct
Sentiamoci, il mio numero è...
请联系我,我的电话号码是...
Formal, foarte direct
Spero di sentirLa presto.
期待着尽快得到您的回复。
Mai puţin formal, politicos
In fede,
此致
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Cordiali saluti
此致
敬礼
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Cordialmente,
肃然至上
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Saluti
祝好
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Saluti
祝好
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des