Coreeană | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
S.A.G. s.n.c.
di Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

Egregio Prof. Gianpaoletti,
친애하는 사장님께,
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
Gentilissimo,
관계자님께 드립니다.
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
Gentilissima,
사모님께 드립니다.
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
Gentili Signore e Signori,
관계자님께 드립니다.
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
Alla cortese attenzione di ...,
관계자분들께 드립니다.
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
A chi di competenza,
관계자분께 드립니다.
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
Gentilissimo Sig. Rossi,
친애하는 김철수님,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
친애하는 최수정님,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
Gentilissima Sig.na Verdi,
친애하는 김미나님,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Gentilissima Sig.ra Rossi,
친애하는 신수경님,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Gentilissimo Bianchi,
반가운 김미경님,
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
Gentile Mario,
반가운 철호씨,
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Formal, în numele întregii companii.
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Formal, în numele întregii companii.
In riferimento a...
....에 관하여 말씀드리자면,
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
Per quanto concerne...
....에 대해 말씀드리자면,
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
La contatto per avere maggiori informazioni...
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
La contatto per conto di...
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Formal, când scriem pentru altcineva.
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

Le dispiacerebbe...
혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Solicitări formale, tentative
La contatto per sapere se può...
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Solicitări formale, tentative
Le sarei veramente grata/o se...
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Solicitări formale, tentative
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Solicitări formale, foarte politicos
Le sarei riconoscente se volesse...
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Solicitări formale, foarte politicos
Potrebbe inviarmi...
....을 보내주시겠습니까?
Solicitări formale, politicos
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
....을 받아보고 싶습니다.
Solicitări formale, politicos
Mi trovo a chiederLe di...
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Solicitări formale, politicos
Potrebbe raccomadarmi...
...을 추천해주시겠습니까?
Solicitări formale, direct
Potrebbe inviarmi..., per favore.
...을 보내주시겠습니까?
Solicitări formale, direct
La invitiamo caldamente a...
신속히 ...을 하십시오.
Solicitări formale, foarte direct
Le saremmo grati se...
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Solicitări formale specifice, direct
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Solicitări formale, direct
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Solicitări formale, direct
È nostra intenzione...
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Declararea intenţiilor formal şi direct
Dopo attenta considerazione...
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Formal, foarte politicos
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Formal, foarte politicos
RingraziandoLa anticipatamente,
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Formal, foarte politicos
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Formal, foarte politicos
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Formal, foarte politicos
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Formal, politicos
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Formal, politicos
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Formal, politicos
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Formal, politicos
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Formal, direct
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
더 많은 정보를 원하시면...
Formal, direct
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
당신의 노고에 감사드립니다.
Formal, direct
Sentiamoci, il mio numero è...
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Formal, foarte direct
Spero di sentirLa presto.
곧 답장을 받고 싶습니다.
Mai puţin formal, politicos
In fede,
... 드림,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Cordiali saluti
... 드림,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Cordialmente,
... 올림,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Saluti
... 보냄,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Saluti
... 가,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des