Engleză | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
S.A.G. s.n.c.
di Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

Egregio Prof. Gianpaoletti,
Dear Mr. President,
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
Gentilissimo,
Dear Sir,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
Gentilissima,
Dear Madam,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
Gentili Signore e Signori,
Dear Sir / Madam,
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
Alla cortese attenzione di ...,
Dear Sirs,
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
A chi di competenza,
To whom it may concern,
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
Gentilissimo Sig. Rossi,
Dear Mr. Smith,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Dear Mrs. Smith,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
Gentilissima Sig.na Verdi,
Dear Miss Smith,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Dear Ms. Smith,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Gentilissimo Bianchi,
Dear John Smith,
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
Gentile Mario,
Dear John,
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
We are writing to you regarding…
Formal, în numele întregii companii.
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
We are writing in connection with...
Formal, în numele întregii companii.
In riferimento a...
Further to…
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
Per quanto concerne...
With reference to…
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
La contatto per avere maggiori informazioni...
I am writing to enquire about…
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
La contatto per conto di...
I am writing to you on behalf of...
Formal, când scriem pentru altcineva.
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Your company was highly recommended by…
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

Le dispiacerebbe...
Would you mind if…
Solicitări formale, tentative
La contatto per sapere se può...
Would you be so kind as to…
Solicitări formale, tentative
Le sarei veramente grata/o se...
I would be most obliged if…
Solicitări formale, tentative
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Solicitări formale, foarte politicos
Le sarei riconoscente se volesse...
I would be grateful if you could...
Solicitări formale, foarte politicos
Potrebbe inviarmi...
Would you please send me…
Solicitări formale, politicos
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
We are interested in obtaining/receiving…
Solicitări formale, politicos
Mi trovo a chiederLe di...
I must ask you whether...
Solicitări formale, politicos
Potrebbe raccomadarmi...
Could you recommend…
Solicitări formale, direct
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Would you please send me…
Solicitări formale, direct
La invitiamo caldamente a...
You are urgently requested to…
Solicitări formale, foarte direct
Le saremmo grati se...
We would be grateful if…
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
What is your current list price for…
Solicitări formale specifice, direct
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
We are interested in ... and we would like to know ...
Solicitări formale, direct
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
We understand from your advertisment that you produce…
Solicitări formale, direct
È nostra intenzione...
It is our intention to…
Declararea intenţiilor formal şi direct
Dopo attenta considerazione...
We carefully considered your proposal and…
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
We are sorry to inform you that…
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formal, foarte politicos
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formal, foarte politicos
RingraziandoLa anticipatamente,
Thanking you in advance…
Formal, foarte politicos
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formal, foarte politicos
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formal, foarte politicos
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Please reply as soon as possible because…
Formal, politicos
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formal, politicos
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
I look forward to the possibility of working together.
Formal, politicos
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Thank you for your help in this matter.
Formal, politicos
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
I look forward to discussing this with you.
Formal, direct
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
If you require more information ...
Formal, direct
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
We appreciate your business.
Formal, direct
Sentiamoci, il mio numero è...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formal, foarte direct
Spero di sentirLa presto.
I look forward to hearing from you soon.
Mai puţin formal, politicos
In fede,
Yours faithfully,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Cordiali saluti
Yours sincerely,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Cordialmente,
Respectfully yours,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Saluti
Kind/Best regards,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Saluti
Regards,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des