Rusă | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
S.A.G. s.n.c.
di Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

Egregio Prof. Gianpaoletti,
Уважаемый г-н президент
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
Gentilissimo,
Уважаемый г-н ...
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
Gentilissima,
Уважаемая госпожа
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
Gentili Signore e Signori,
Уважаемые...
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
Alla cortese attenzione di ...,
Уважаемые...
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
A chi di competenza,
Уважаемые...
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
Gentilissimo Sig. Rossi,
Уважаемый г-н Смидт
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
Gentilissima Sig.na Verdi,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Gentilissimo Bianchi,
Уважаемый...
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
Gentile Mario,
Привет, Иван!
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Пишем вам по поводу...
Formal, în numele întregii companii.
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Мы пишем в связи с ...
Formal, în numele întregii companii.
In riferimento a...
Ввиду...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
Per quanto concerne...
В отношении...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
La contatto per avere maggiori informazioni...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
La contatto per conto di...
Я пишу от лица..., чтобы...
Formal, când scriem pentru altcineva.
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Ваша компания была рекомендована...
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

Le dispiacerebbe...
Вы не против, если...
Solicitări formale, tentative
La contatto per sapere se può...
Будьте любезны...
Solicitări formale, tentative
Le sarei veramente grata/o se...
Буду очень благодарен, если...
Solicitări formale, tentative
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Solicitări formale, foarte politicos
Le sarei riconoscente se volesse...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Solicitări formale, foarte politicos
Potrebbe inviarmi...
Не могли бы вы прислать мне...
Solicitări formale, politicos
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Мы заинтересованы в получении...
Solicitări formale, politicos
Mi trovo a chiederLe di...
Вынужден (с)просить вас...
Solicitări formale, politicos
Potrebbe raccomadarmi...
Не могли бы вы посоветовать...
Solicitări formale, direct
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Пришлите пожалуйста...
Solicitări formale, direct
La invitiamo caldamente a...
Вам необходимо срочно...
Solicitări formale, foarte direct
Le saremmo grati se...
Мы были бы признательны, если..
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Solicitări formale specifice, direct
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Solicitări formale, direct
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Solicitări formale, direct
È nostra intenzione...
Мы намерены...
Declararea intenţiilor formal şi direct
Dopo attenta considerazione...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Formal, foarte politicos
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Formal, foarte politicos
RingraziandoLa anticipatamente,
Заранее спасибо...
Formal, foarte politicos
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formal, foarte politicos
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Formal, foarte politicos
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Formal, politicos
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formal, politicos
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Formal, politicos
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Спасибо за помощь в этом деле.
Formal, politicos
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Я хотел бы обсудить это с вами
Formal, direct
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Если вам необходимо больше информации...
Formal, direct
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Мы ценим ваш вклад
Formal, direct
Sentiamoci, il mio numero è...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Formal, foarte direct
Spero di sentirLa presto.
Надеюсь на скорый ответ
Mai puţin formal, politicos
In fede,
С уважением...
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Cordiali saluti
С уважением...
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Cordialmente,
С уважением ваш...
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Saluti
С уважением...
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Saluti
С уважением...
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des