Esperanto | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Miss L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
123-1234
愛知県 名古屋市 中川区12345-6 
株式会社日本 代表取締役社長
佐藤太郎様
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

代表取締役社長 ・・・・様
Kara Sinjoro Prezidanto,
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
拝啓
Estimata sinjoro,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
拝啓
Estimata sinjorino,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
拝啓
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
株式会社・・・ ・・・・ 御中 
Estimataj sinjoroj,
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
関係者各位
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
拝啓
・・・・様
Estimata sinjoro Smith,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
拝啓
・・・・様
Estimata sinjorino Smith,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
佐藤愛子様
Estimata sinjorino Smith,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
佐藤愛子様
Estimata sinjorino Smith,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
佐藤太郎様
Estimata John Smith,
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
佐藤太郎様
Estimata John,
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
会社を代表してごあいさつ申し上げます。
Ni skribas al vi pri...
Formal, în numele întregii companii.
一同に変わって・・・
Ni skribas en rilato kun...
Formal, în numele întregii companii.
先日の・・・の件ですが、
Plu al...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
・・・にさらに付け加えますと、
Kun referenco al...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
・・・についてお伺いします。
Mi skribas por demandi pri...
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
・・・に代わって連絡しております。
Mi skribas al vi nome de...
Formal, când scriem pentru altcineva.
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

・・・・していただけないでしょうか。
Ĉu vi kontraŭus, se...
Solicitări formale, tentative
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Solicitări formale, tentative
・・・・していただけると大変ありがたいです。
Mi estus plej dankema, se...
Solicitări formale, tentative
・・・・についての情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Solicitări formale, foarte politicos
・・・・していただければ幸いです。
Mi estus dankema, se vi povus...
Solicitări formale, foarte politicos
・・・・していただけますか?
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Solicitări formale, politicos
是非・・・・を購入したいと思います。
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Solicitări formale, politicos
・・・・は可能でしょうか。
Mi devas peti vin, ĉu...
Solicitări formale, politicos
・・・・を紹介していただけますか。
Ĉu vi povas rekomendi...
Solicitări formale, direct
・・・・をお送りください。
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Solicitări formale, direct
至急・・・・してください。
Vi estas urĝe petita al...
Solicitări formale, foarte direct
・・・・していただけませんでしょうか。
Ni estus dankemaj, se...
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
Kio estas via nuna listoprezo por...
Solicitări formale specifice, direct
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Solicitări formale, direct
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Solicitări formale, direct
・・・・することを目的としております。
Ĝi estas nia intenco...
Declararea intenţiilor formal şi direct
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
大変申し訳ございませんが・・・・
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formal, foarte politicos
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Formal, foarte politicos
・・・・してくださいますようお願いいたします。
Antaŭdankon…
Formal, foarte politicos
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formal, foarte politicos
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formal, foarte politicos
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formal, politicos
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formal, politicos
お取り引きを開始させていただきたく思います。
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formal, politicos
お力添えいただきありがとうございます。
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formal, politicos
取り引きを開始できる日を心待ちにしています。
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Formal, direct
さらに情報が必要な場合は・・・・
Se vi bezonas pli informon...
Formal, direct
ありがとうございました。
Ni dankas vian negocon.
Formal, direct
どうぞお問い合わせください。電話番号は・・・・です。
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Formal, foarte direct
お返事を楽しみにしています。
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Mai puţin formal, politicos
敬具
Altestime,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
敬具
Altestime,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
敬白
Altestime,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
どうぞよろしくお願いします。
Ĉion bonan,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
どうぞよろしくお願いします。
Ĉion bonan,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des