Engleză | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
Ügyvezető igazgató
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

Tisztelt Elnök Úr!
Dear Mr. President,
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
Tisztelt Uram!
Dear Sir,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
Tisztelt Hölgyem!
Dear Madam,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Dear Sir / Madam,
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
Tisztelt Uraim!
Dear Sirs,
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
Tisztelt Hölgyem/Uram!
To whom it may concern,
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
Tisztelt Smith Úr!
Dear Mr. Smith,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
Tisztelt Smith Asszony!
Dear Mrs. Smith,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
Tisztelt Smith Asszony!
Dear Miss Smith,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Tisztelt Smith Asszony!
Dear Ms. Smith,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Kedves Smith John!
Dear John Smith,
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
Kedves John!
Dear John,
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
We are writing to you regarding…
Formal, în numele întregii companii.
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
We are writing in connection with...
Formal, în numele întregii companii.
Továbbá...
Further to…
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
A ....ajánlásával ....
With reference to…
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
Érdeklődnék, hogy ...
I am writing to enquire about…
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
X nevében írok Önnek ...
I am writing to you on behalf of...
Formal, când scriem pentru altcineva.
Az Önök vállalatát erősen ajánlották ....
Your company was highly recommended by…
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

Nem bánná, ha ...
Would you mind if…
Solicitări formale, tentative
Lenne olyan szíves, hogy ...
Would you be so kind as to…
Solicitări formale, tentative
Le lennék kötelezve, ha ...
I would be most obliged if…
Solicitări formale, tentative
Nagyon értékelnénk, ha tudna részletesebb információt küldeni a ... kapcsolatban.
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Solicitări formale, foarte politicos
Nagyon hálás lennék, ha ...
I would be grateful if you could...
Solicitări formale, foarte politicos
Lenne olyan szíves, hogy elküldi a ....
Would you please send me…
Solicitări formale, politicos
Érdeklődnénk a .... megszerzése/fogadása felől.
We are interested in obtaining/receiving…
Solicitări formale, politicos
Meg kell kérdeznem, hogy ...
I must ask you whether...
Solicitări formale, politicos
Tudna ajánlani ...
Could you recommend…
Solicitări formale, direct
El tudná nekem küldeni a ...
Would you please send me…
Solicitări formale, direct
Kérem, hogy sürgősen ...
You are urgently requested to…
Solicitări formale, foarte direct
Hálásak lennék, ha ...
We would be grateful if…
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
Mi a jelenlegi ára a ....?
What is your current list price for…
Solicitări formale specifice, direct
Érdeklődnénk, hogy .... és tudni szeretnénk, hogy ...
We are interested in ... and we would like to know ...
Solicitări formale, direct
Ha jól értjük a hirdetésük alapján, Önök gyártanak...
We understand from your advertisment that you produce…
Solicitări formale, direct
Az a szándékunk, hogy ...
It is our intention to…
Declararea intenţiilor formal şi direct
Alaposan átgondoltunk az ajánlatát és ...
We carefully considered your proposal and…
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Sajnálattal értesítjük, hogy...
We are sorry to inform you that…
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

Amennyiben további segítségre lenne szüksége, nyugodtan keressen meg.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formal, foarte politicos
Amennyiben bármi másban a későbbiekben segítségére lehetünk, csak értesítsen minket.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formal, foarte politicos
Előre is megköszönve segítségét...
Thanking you in advance…
Formal, foarte politicos
Amennyiben bármi további információra van szüksége, ne habozzon a megkeresésemmel.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formal, foarte politicos
Nagyon hálás lennék, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formal, foarte politicos
Kérem válaszoljon minél hamarabb, mivel ...
Please reply as soon as possible because…
Formal, politicos
Ha bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formal, politicos
Előre örülök a lehetőségnek, hogy együtt dolgozzunk
I look forward to the possibility of working together.
Formal, politicos
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben
Thank you for your help in this matter.
Formal, politicos
Várom, hogy megbeszéljük
I look forward to discussing this with you.
Formal, direct
Ha több információra van szüksége
If you require more information ...
Formal, direct
Értékeljük az Önök üzletét
We appreciate your business.
Formal, direct
Kérem keressen meg- a közvetlen mobiltelefonszámom ...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formal, foarte direct
Várom a mihamarabbi válaszát
I look forward to hearing from you soon.
Mai puţin formal, politicos
Tisztelettel,
Yours faithfully,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Tisztelettel,
Yours sincerely,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Tisztelettel,
Respectfully yours,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Üdvözlettel,
Kind/Best regards,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Üdvözlettel,
Regards,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des