Chineză | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

Geachte heer President
尊敬的主席先生,
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
Geachte heer
尊敬的先生,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
Geachte mevrouw
尊敬的女士,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
Geachte heer, mevrouw
尊敬的先生/女士,
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
Geachte dames en heren
尊敬的先生们,
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
Geachte dames en heren
尊敬的收信人,
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
Geachte heer Jansen
尊敬的史密斯先生,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯女士,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯小姐,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Beste meneer Jansen
亲爱的约翰 史密斯,
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
Beste Jan
亲爱的约翰,
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
我们因为...给您写信
Formal, în numele întregii companii.
Wij schrijven u in verband met ...
我们写这封信是因为...
Formal, în numele întregii companii.
Met betrekking tot ...
因贵公司...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
Ten aanzien van ...
鉴于贵公司...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
Ik schrijf u om na te vragen over ...
我写这封信,想询问关于...的信息
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
Ik schrijf u uit naam van ...
我代表...给您写信
Formal, când scriem pentru altcineva.
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
...诚挚推荐贵公司
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

Zou u het erg vinden om ...
请问您是否介意...
Solicitări formale, tentative
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
您是否能够...
Solicitări formale, tentative
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
如果您能...,我将不胜感激
Solicitări formale, tentative
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Solicitări formale, foarte politicos
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
如果您能… ,我将非常感激
Solicitări formale, foarte politicos
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
您能将…发送给我吗
Solicitări formale, politicos
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
我们对接受/获得...很有兴趣
Solicitări formale, politicos
Ik zou u willen vragen, of ...
我必须问您是否...
Solicitări formale, politicos
Kunt u ... aanbevelen ...
您能推荐...吗?
Solicitări formale, direct
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
您能将...发送给我吗?
Solicitări formale, direct
U wordt dringend verzocht ...
请您尽快按要求将...
Solicitări formale, foarte direct
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
如果您能...,我们将不胜感激
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Solicitări formale specifice, direct
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Solicitări formale, direct
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Solicitări formale, direct
Het is ons oogmerk om ...
我们的意向是...
Declararea intenţiilor formal şi direct
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
很抱歉地通知您...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formal, foarte politicos
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formal, foarte politicos
Bij voorbaat dank.
提前谢谢您…
Formal, foarte politicos
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Formal, foarte politicos
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formal, foarte politicos
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formal, politicos
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formal, politicos
Ik verheug mij op de samenwerking.
我很期待将来有合作的可能性。
Formal, politicos
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formal, politicos
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Formal, direct
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
如果您需要更多信息...
Formal, direct
Wij waarderen u als klant.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formal, direct
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
请联系我,我的电话号码是...
Formal, foarte direct
Ik hoor graag van u.
期待着尽快得到您的回复。
Mai puţin formal, politicos
Met vriendelijke groet,
此致
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Met vriendelijke groet,
此致
敬礼
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Hoogachtend,
肃然至上
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Met de beste groeten,
祝好
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Groeten,
祝好
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des