Engleză | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

Geachte heer President
Dear Mr. President,
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
Geachte heer
Dear Sir,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
Geachte mevrouw
Dear Madam,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
Geachte heer, mevrouw
Dear Sir / Madam,
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
Geachte dames en heren
Dear Sirs,
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
Geachte dames en heren
To whom it may concern,
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
Geachte heer Jansen
Dear Mr. Smith,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
Geachte mevrouw Jansen
Dear Mrs. Smith,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
Geachte mevrouw Jansen
Dear Miss Smith,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Geachte mevrouw Jansen
Dear Ms. Smith,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Beste meneer Jansen
Dear John Smith,
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
Beste Jan
Dear John,
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
We are writing to you regarding…
Formal, în numele întregii companii.
Wij schrijven u in verband met ...
We are writing in connection with...
Formal, în numele întregii companii.
Met betrekking tot ...
Further to…
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
Ten aanzien van ...
With reference to…
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
Ik schrijf u om na te vragen over ...
I am writing to enquire about…
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
Ik schrijf u uit naam van ...
I am writing to you on behalf of...
Formal, când scriem pentru altcineva.
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Your company was highly recommended by…
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

Zou u het erg vinden om ...
Would you mind if…
Solicitări formale, tentative
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Would you be so kind as to…
Solicitări formale, tentative
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
I would be most obliged if…
Solicitări formale, tentative
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Solicitări formale, foarte politicos
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
I would be grateful if you could...
Solicitări formale, foarte politicos
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Would you please send me…
Solicitări formale, politicos
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
We are interested in obtaining/receiving…
Solicitări formale, politicos
Ik zou u willen vragen, of ...
I must ask you whether...
Solicitări formale, politicos
Kunt u ... aanbevelen ...
Could you recommend…
Solicitări formale, direct
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Would you please send me…
Solicitări formale, direct
U wordt dringend verzocht ...
You are urgently requested to…
Solicitări formale, foarte direct
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
We would be grateful if…
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
What is your current list price for…
Solicitări formale specifice, direct
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
We are interested in ... and we would like to know ...
Solicitări formale, direct
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
We understand from your advertisment that you produce…
Solicitări formale, direct
Het is ons oogmerk om ...
It is our intention to…
Declararea intenţiilor formal şi direct
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
We carefully considered your proposal and…
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
We are sorry to inform you that…
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formal, foarte politicos
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formal, foarte politicos
Bij voorbaat dank.
Thanking you in advance…
Formal, foarte politicos
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formal, foarte politicos
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formal, foarte politicos
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Please reply as soon as possible because…
Formal, politicos
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formal, politicos
Ik verheug mij op de samenwerking.
I look forward to the possibility of working together.
Formal, politicos
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Thank you for your help in this matter.
Formal, politicos
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
I look forward to discussing this with you.
Formal, direct
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
If you require more information ...
Formal, direct
Wij waarderen u als klant.
We appreciate your business.
Formal, direct
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formal, foarte direct
Ik hoor graag van u.
I look forward to hearing from you soon.
Mai puţin formal, politicos
Met vriendelijke groet,
Yours faithfully,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Met vriendelijke groet,
Yours sincerely,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Hoogachtend,
Respectfully yours,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Met de beste groeten,
Kind/Best regards,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Groeten,
Regards,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des