Engleză | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
Mirosław Zdaniuk
Okonel Sp. z.o.o.
ul. Złota 3
00-115 Warszawa
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

Szanowny Panie Prezydencie,
Dear Mr. President,
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
Szanowny Panie,
Dear Sir,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
Szanowna Pani,
Dear Madam,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
Szanowni Państwo,
Dear Sir / Madam,
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
Szanowni Państwo,
Dear Sirs,
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
Szanowni Państwo,
To whom it may concern,
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
Szanowny Panie,
Dear Mr. Smith,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
Szanowna Pani,
Dear Mrs. Smith,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
Szanowna Pani,
Dear Miss Smith,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Szanowna Pani,
Dear Ms. Smith,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Szanowny Panie,
Dear John Smith,
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
Drogi Tomaszu,
Dear John,
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
Piszemy do Państwa w sprawie...
We are writing to you regarding…
Formal, în numele întregii companii.
Piszemy do Państwa w związku z...
We are writing in connection with...
Formal, în numele întregii companii.
W nawiązaniu do...
Further to…
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
Nawiązując do...
With reference to…
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
I am writing to enquire about…
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
I am writing to you on behalf of...
Formal, când scriem pentru altcineva.
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Your company was highly recommended by…
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

Czy miałby Pan coś przeciwko...
Would you mind if…
Solicitări formale, tentative
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Would you be so kind as to…
Solicitări formale, tentative
Byłbym zobowiązany, gdyby...
I would be most obliged if…
Solicitări formale, tentative
Bylibyśmy wdzięczni, gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Solicitări formale, foarte politicos
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
I would be grateful if you could...
Solicitări formale, foarte politicos
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Would you please send me…
Solicitări formale, politicos
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
We are interested in obtaining/receiving…
Solicitări formale, politicos
Chciałbym zapytać, czy...
I must ask you whether...
Solicitări formale, politicos
Czy mógłby mi Pan polecić...
Could you recommend…
Solicitări formale, direct
Prosiłbym o przesłanie mi...
Would you please send me…
Solicitări formale, direct
Proszę o pilne...
You are urgently requested to…
Solicitări formale, foarte direct
Będziemy wdzięczni, jeśli...
We would be grateful if…
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
Jaka jest Pańska obecna cena za...
What is your current list price for…
Solicitări formale specifice, direct
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
We are interested in ... and we would like to know ...
Solicitări formale, direct
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
We understand from your advertisment that you produce…
Solicitări formale, direct
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
It is our intention to…
Declararea intenţiilor formal şi direct
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
We carefully considered your proposal and…
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Z przykrością informujemy, że...
We are sorry to inform you that…
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę się ze mną kontaktować.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formal, foarte politicos
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę się ze mną kontaktować.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formal, foarte politicos
Z góry dziękuję...
Thanking you in advance…
Formal, foarte politicos
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formal, foarte politicos
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formal, foarte politicos
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Please reply as soon as possible because…
Formal, politicos
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formal, politicos
Liczę na możliwość rozpoczęcia współpracy.
I look forward to the possibility of working together.
Formal, politicos
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Thank you for your help in this matter.
Formal, politicos
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
I look forward to discussing this with you.
Formal, direct
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
If you require more information ...
Formal, direct
Doceniamy Państwa pracę.
We appreciate your business.
Formal, direct
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formal, foarte direct
Czekam na Pana odpowiedź.
I look forward to hearing from you soon.
Mai puţin formal, politicos
Z wyrazami szacunku,
Yours faithfully,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Z wyrazami szacunku/Z pozdrowieniami,
Yours sincerely,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Z poważaniem,
Respectfully yours,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Pozdrawiam serdecznie,
Kind/Best regards,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Pozdrawiam,
Regards,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des