Chineză | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
Sr. Vítor Silva
Posto Brasil
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista-BA
45025-440
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

Excelentíssimo Sr. Presidente,
尊敬的主席先生,
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
尊敬的先生,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
尊敬的女士,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
尊敬的先生/女士,
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
尊敬的先生们,
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
A quem possa interessar,
尊敬的收信人,
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
尊敬的史密斯先生,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
尊敬的史密斯女士,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
尊敬的史密斯小姐,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
亲爱的约翰 史密斯,
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
亲爱的约翰,
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
Escrevemos a respeito de...
我们因为...给您写信
Formal, în numele întregii companii.
Escrevemos em atenção a...
我们写这封信是因为...
Formal, în numele întregii companii.
Em relação à/ao ...
因贵公司...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
Em atenção à/ao...
鉴于贵公司...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
Escrevo-lhe para saber sobre...
我写这封信,想询问关于...的信息
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
Escrevo-lhe em nome de...
我代表...给您写信
Formal, când scriem pentru altcineva.
Sua empresa foi altamente recomendada por...
...诚挚推荐贵公司
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
请问您是否介意...
Solicitări formale, tentative
Teria a gentileza de...
您是否能够...
Solicitări formale, tentative
Eu ficaria muito satisfeito se...
如果您能...,我将不胜感激
Solicitări formale, tentative
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Solicitări formale, foarte politicos
Eu agradeceria se o senhor pudesse...
如果您能… ,我将非常感激
Solicitări formale, foarte politicos
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
您能将…发送给我吗
Solicitări formale, politicos
Nós estamos interessados em obter/receber...
我们对接受/获得...很有兴趣
Solicitări formale, politicos
Devo perguntar-lhe se...
我必须问您是否...
Solicitări formale, politicos
O senhor poderia recomendar...
您能推荐...吗?
Solicitări formale, direct
O senhor/A senhora poderia, por favor, me enviar...
您能将...发送给我吗?
Solicitări formale, direct
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
请您尽快按要求将...
Solicitări formale, foarte direct
Nós ficaríamos agradecidos se...
如果您能...,我们将不胜感激
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
Qual a lista atual de preços de...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Solicitări formale specifice, direct
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Solicitări formale, direct
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Solicitări formale, direct
É a nossa intenção...
我们的意向是...
Declararea intenţiilor formal şi direct
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Lamentamos informar que...
很抱歉地通知您...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formal, foarte politicos
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formal, foarte politicos
Desde já agradeço...(singular)
Desde já agradecemos...(plural)
提前谢谢您…
Formal, foarte politicos
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Formal, foarte politicos
Eu apreciaria se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formal, foarte politicos
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formal, politicos
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formal, politicos
Eu espero que possamos trabalhar em parceria.
我很期待将来有合作的可能性。
Formal, politicos
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formal, politicos
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Formal, direct
Caso precise de maiores informações...
如果您需要更多信息...
Formal, direct
Nós prezamos o seu negócio.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formal, direct
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
请联系我,我的电话号码是...
Formal, foarte direct
Eu espero ter notícias suas em breve.
期待着尽快得到您的回复。
Mai puţin formal, politicos
Cordialmente,
此致
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Atenciosamente,
此致
敬礼
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Com elevada estima,
肃然至上
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Lembranças,
祝好
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Abraços,
祝好
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des