Coreeană | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
Sr. Vítor Silva
Posto Brasil
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista-BA
45025-440
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

Excelentíssimo Sr. Presidente,
친애하는 사장님께,
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
관계자님께 드립니다.
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
사모님께 드립니다.
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
관계자님께 드립니다.
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
관계자분들께 드립니다.
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
A quem possa interessar,
관계자분께 드립니다.
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
친애하는 김철수님,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
친애하는 최수정님,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
친애하는 김미나님,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
친애하는 신수경님,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
반가운 김미경님,
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
반가운 철호씨,
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
Escrevemos a respeito de...
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Formal, în numele întregii companii.
Escrevemos em atenção a...
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Formal, în numele întregii companii.
Em relação à/ao ...
....에 관하여 말씀드리자면,
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
Em atenção à/ao...
....에 대해 말씀드리자면,
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
Escrevo-lhe para saber sobre...
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
Escrevo-lhe em nome de...
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Formal, când scriem pentru altcineva.
Sua empresa foi altamente recomendada por...
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Solicitări formale, tentative
Teria a gentileza de...
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Solicitări formale, tentative
Eu ficaria muito satisfeito se...
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Solicitări formale, tentative
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Solicitări formale, foarte politicos
Eu agradeceria se o senhor pudesse...
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Solicitări formale, foarte politicos
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
....을 보내주시겠습니까?
Solicitări formale, politicos
Nós estamos interessados em obter/receber...
....을 받아보고 싶습니다.
Solicitări formale, politicos
Devo perguntar-lhe se...
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Solicitări formale, politicos
O senhor poderia recomendar...
...을 추천해주시겠습니까?
Solicitări formale, direct
O senhor/A senhora poderia, por favor, me enviar...
...을 보내주시겠습니까?
Solicitări formale, direct
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
신속히 ...을 하십시오.
Solicitări formale, foarte direct
Nós ficaríamos agradecidos se...
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
Qual a lista atual de preços de...
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Solicitări formale specifice, direct
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Solicitări formale, direct
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Solicitări formale, direct
É a nossa intenção...
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Declararea intenţiilor formal şi direct
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Lamentamos informar que...
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Formal, foarte politicos
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Formal, foarte politicos
Desde já agradeço...(singular)
Desde já agradecemos...(plural)
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Formal, foarte politicos
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Formal, foarte politicos
Eu apreciaria se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Formal, foarte politicos
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Formal, politicos
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Formal, politicos
Eu espero que possamos trabalhar em parceria.
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Formal, politicos
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Formal, politicos
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Formal, direct
Caso precise de maiores informações...
더 많은 정보를 원하시면...
Formal, direct
Nós prezamos o seu negócio.
당신의 노고에 감사드립니다.
Formal, direct
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Formal, foarte direct
Eu espero ter notícias suas em breve.
곧 답장을 받고 싶습니다.
Mai puţin formal, politicos
Cordialmente,
... 드림,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Atenciosamente,
... 드림,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Com elevada estima,
... 올림,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Lembranças,
... 보냄,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Abraços,
... 가,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des