Engleză | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
Sr. Vítor Silva
Posto Brasil
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista-BA
45025-440
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

Excelentíssimo Sr. Presidente,
Dear Mr. President,
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Dear Sir,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Dear Madam,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Dear Sir / Madam,
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Dear Sirs,
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
A quem possa interessar,
To whom it may concern,
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Dear Mr. Smith,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Dear Mrs. Smith,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Dear Miss Smith,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Dear Ms. Smith,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Dear John Smith,
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Dear John,
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
Escrevemos a respeito de...
We are writing to you regarding…
Formal, în numele întregii companii.
Escrevemos em atenção a...
We are writing in connection with...
Formal, în numele întregii companii.
Em relação à/ao ...
Further to…
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
Em atenção à/ao...
With reference to…
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
Escrevo-lhe para saber sobre...
I am writing to enquire about…
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
Escrevo-lhe em nome de...
I am writing to you on behalf of...
Formal, când scriem pentru altcineva.
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Your company was highly recommended by…
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Would you mind if…
Solicitări formale, tentative
Teria a gentileza de...
Would you be so kind as to…
Solicitări formale, tentative
Eu ficaria muito satisfeito se...
I would be most obliged if…
Solicitări formale, tentative
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Solicitări formale, foarte politicos
Eu agradeceria se o senhor pudesse...
I would be grateful if you could...
Solicitări formale, foarte politicos
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Would you please send me…
Solicitări formale, politicos
Nós estamos interessados em obter/receber...
We are interested in obtaining/receiving…
Solicitări formale, politicos
Devo perguntar-lhe se...
I must ask you whether...
Solicitări formale, politicos
O senhor poderia recomendar...
Could you recommend…
Solicitări formale, direct
O senhor/A senhora poderia, por favor, me enviar...
Would you please send me…
Solicitări formale, direct
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
You are urgently requested to…
Solicitări formale, foarte direct
Nós ficaríamos agradecidos se...
We would be grateful if…
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
Qual a lista atual de preços de...
What is your current list price for…
Solicitări formale specifice, direct
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
We are interested in ... and we would like to know ...
Solicitări formale, direct
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
We understand from your advertisment that you produce…
Solicitări formale, direct
É a nossa intenção...
It is our intention to…
Declararea intenţiilor formal şi direct
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
We carefully considered your proposal and…
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Lamentamos informar que...
We are sorry to inform you that…
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formal, foarte politicos
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formal, foarte politicos
Desde já agradeço...(singular)
Desde já agradecemos...(plural)
Thanking you in advance…
Formal, foarte politicos
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formal, foarte politicos
Eu apreciaria se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formal, foarte politicos
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Please reply as soon as possible because…
Formal, politicos
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formal, politicos
Eu espero que possamos trabalhar em parceria.
I look forward to the possibility of working together.
Formal, politicos
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Thank you for your help in this matter.
Formal, politicos
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
I look forward to discussing this with you.
Formal, direct
Caso precise de maiores informações...
If you require more information ...
Formal, direct
Nós prezamos o seu negócio.
We appreciate your business.
Formal, direct
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formal, foarte direct
Eu espero ter notícias suas em breve.
I look forward to hearing from you soon.
Mai puţin formal, politicos
Cordialmente,
Yours faithfully,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Atenciosamente,
Yours sincerely,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Com elevada estima,
Respectfully yours,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Lembranças,
Kind/Best regards,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Abraços,
Regards,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des