Olandeză | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
Sr. Vítor Silva
Posto Brasil
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista-BA
45025-440
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

Excelentíssimo Sr. Presidente,
Geachte heer President
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Geachte heer
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Geachte mevrouw
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Geachte heer, mevrouw
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Geachte dames en heren
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
A quem possa interessar,
Geachte dames en heren
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Geachte heer Jansen
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Beste meneer Jansen
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Beste Jan
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
Escrevemos a respeito de...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formal, în numele întregii companii.
Escrevemos em atenção a...
Wij schrijven u in verband met ...
Formal, în numele întregii companii.
Em relação à/ao ...
Met betrekking tot ...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
Em atenção à/ao...
Ten aanzien van ...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
Escrevo-lhe para saber sobre...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
Escrevo-lhe em nome de...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formal, când scriem pentru altcineva.
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Zou u het erg vinden om ...
Solicitări formale, tentative
Teria a gentileza de...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Solicitări formale, tentative
Eu ficaria muito satisfeito se...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Solicitări formale, tentative
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Solicitări formale, foarte politicos
Eu agradeceria se o senhor pudesse...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Solicitări formale, foarte politicos
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Solicitări formale, politicos
Nós estamos interessados em obter/receber...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Solicitări formale, politicos
Devo perguntar-lhe se...
Ik zou u willen vragen, of ...
Solicitări formale, politicos
O senhor poderia recomendar...
Kunt u ... aanbevelen ...
Solicitări formale, direct
O senhor/A senhora poderia, por favor, me enviar...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Solicitări formale, direct
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
U wordt dringend verzocht ...
Solicitări formale, foarte direct
Nós ficaríamos agradecidos se...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
Qual a lista atual de preços de...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Solicitări formale specifice, direct
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Solicitări formale, direct
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Solicitări formale, direct
É a nossa intenção...
Het is ons oogmerk om ...
Declararea intenţiilor formal şi direct
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Lamentamos informar que...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formal, foarte politicos
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formal, foarte politicos
Desde já agradeço...(singular)
Desde já agradecemos...(plural)
Bij voorbaat dank.
Formal, foarte politicos
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formal, foarte politicos
Eu apreciaria se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formal, foarte politicos
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formal, politicos
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formal, politicos
Eu espero que possamos trabalhar em parceria.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formal, politicos
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formal, politicos
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formal, direct
Caso precise de maiores informações...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formal, direct
Nós prezamos o seu negócio.
Wij waarderen u als klant.
Formal, direct
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formal, foarte direct
Eu espero ter notícias suas em breve.
Ik hoor graag van u.
Mai puţin formal, politicos
Cordialmente,
Met vriendelijke groet,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Atenciosamente,
Met vriendelijke groet,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Com elevada estima,
Hoogachtend,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Lembranças,
Met de beste groeten,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Abraços,
Groeten,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des