Chineză | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926.
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
S.C. Orice S.A.
(În atenţia doamnei) Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
România
06102.
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

Stimate Domnule Preşedinte,
尊敬的主席先生,
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
Stimate Domnule,
尊敬的先生,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
Stimată Doamnă,
尊敬的女士,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
Stimate Domnule/Doamnă,
尊敬的先生/女士,
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
Stimaţi Domni,
尊敬的先生们,
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
În atenţia celor interesaţi,
尊敬的收信人,
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
Stimate Domnule Ionescu,
尊敬的史密斯先生,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
Stimată Doamnă Popescu,
尊敬的史密斯女士,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
尊敬的史密斯小姐,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Stimată Doamnă Ştefănescu,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Dragă Mihai Popescu,
亲爱的约翰 史密斯,
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
Dragă Mihai,
亲爱的约翰,
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
Vă adresăm această scrisoare în legătură cu...
我们因为...给您写信
Formal, în numele întregii companii.
Vă scriem în legătură cu...
我们写这封信是因为...
Formal, în numele întregii companii.
În legătură cu...
因贵公司...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
Referitor la...
鉴于贵公司...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
Vă scriu pentru a vă cere informaţii în legătură cu...
我写这封信,想询问关于...的信息
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
Vă adresez această scrisoare în numele...
我代表...给您写信
Formal, când scriem pentru altcineva.
Compania dvs. a fost recomandată cu căldură de...
...诚挚推荐贵公司
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

V-ar deranja dacă....
请问您是否介意...
Solicitări formale, tentative
Sunteţi amabil să...
您是否能够...
Solicitări formale, tentative
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
如果您能...,我将不胜感激
Solicitări formale, tentative
Am fi profund recunoscători dacă aţi putea să ne trimiteţi mai multe informaţii despre...
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Solicitări formale, foarte politicos
Aş fi profund recunoscător dacă...
如果您能… ,我将非常感激
Solicitări formale, foarte politicos
Aţi putea, vă rog, să îmi trimiteţi....
您能将…发送给我吗
Solicitări formale, politicos
Ne interesează să obţinem/primim...
我们对接受/获得...很有兴趣
Solicitări formale, politicos
Mă văd nevoit să vă intreb dacă cumva...
我必须问您是否...
Solicitări formale, politicos
Îmi puteţi recomanda...
您能推荐...吗?
Solicitări formale, direct
Trimiteţi-mi, vă rog...
您能将...发送给我吗?
Solicitări formale, direct
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
请您尽快按要求将...
Solicitări formale, foarte direct
V-am fi recunoscători dacă...
如果您能...,我们将不胜感激
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
Care este lista dvs. actuală de preţuri pentru...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Solicitări formale specifice, direct
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Solicitări formale, direct
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Solicitări formale, direct
Intenţia noastră este să...
我们的意向是...
Declararea intenţiilor formal şi direct
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Vă anunţăm cu regret faptul că...
很抱歉地通知您...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formal, foarte politicos
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formal, foarte politicos
Vă mulţumesc anticipat...
提前谢谢您…
Formal, foarte politicos
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Formal, foarte politicos
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formal, foarte politicos
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formal, politicos
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formal, politicos
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
我很期待将来有合作的可能性。
Formal, politicos
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formal, politicos
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Formal, direct
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
如果您需要更多信息...
Formal, direct
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formal, direct
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
请联系我,我的电话号码是...
Formal, foarte direct
Anticipez cu plăcere un răspuns.
期待着尽快得到您的回复。
Mai puţin formal, politicos
Cu stimă,
此致
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Cu sinceritate,
此致
敬礼
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Cu respect,
肃然至上
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Toate cele bune,
祝好
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Cu bine,
祝好
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des