Coreeană | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926.
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
S.C. Orice S.A.
(În atenţia doamnei) Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
România
06102.
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

Stimate Domnule Preşedinte,
친애하는 사장님께,
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
Stimate Domnule,
관계자님께 드립니다.
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
Stimată Doamnă,
사모님께 드립니다.
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
Stimate Domnule/Doamnă,
관계자님께 드립니다.
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
Stimaţi Domni,
관계자분들께 드립니다.
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
În atenţia celor interesaţi,
관계자분께 드립니다.
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
Stimate Domnule Ionescu,
친애하는 김철수님,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
Stimată Doamnă Popescu,
친애하는 최수정님,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
친애하는 김미나님,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Stimată Doamnă Ştefănescu,
친애하는 신수경님,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Dragă Mihai Popescu,
반가운 김미경님,
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
Dragă Mihai,
반가운 철호씨,
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
Vă adresăm această scrisoare în legătură cu...
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Formal, în numele întregii companii.
Vă scriem în legătură cu...
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Formal, în numele întregii companii.
În legătură cu...
....에 관하여 말씀드리자면,
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
Referitor la...
....에 대해 말씀드리자면,
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
Vă scriu pentru a vă cere informaţii în legătură cu...
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
Vă adresez această scrisoare în numele...
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Formal, când scriem pentru altcineva.
Compania dvs. a fost recomandată cu căldură de...
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

V-ar deranja dacă....
혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Solicitări formale, tentative
Sunteţi amabil să...
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Solicitări formale, tentative
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Solicitări formale, tentative
Am fi profund recunoscători dacă aţi putea să ne trimiteţi mai multe informaţii despre...
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Solicitări formale, foarte politicos
Aş fi profund recunoscător dacă...
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Solicitări formale, foarte politicos
Aţi putea, vă rog, să îmi trimiteţi....
....을 보내주시겠습니까?
Solicitări formale, politicos
Ne interesează să obţinem/primim...
....을 받아보고 싶습니다.
Solicitări formale, politicos
Mă văd nevoit să vă intreb dacă cumva...
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Solicitări formale, politicos
Îmi puteţi recomanda...
...을 추천해주시겠습니까?
Solicitări formale, direct
Trimiteţi-mi, vă rog...
...을 보내주시겠습니까?
Solicitări formale, direct
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
신속히 ...을 하십시오.
Solicitări formale, foarte direct
V-am fi recunoscători dacă...
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
Care este lista dvs. actuală de preţuri pentru...
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Solicitări formale specifice, direct
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Solicitări formale, direct
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Solicitări formale, direct
Intenţia noastră este să...
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Declararea intenţiilor formal şi direct
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Vă anunţăm cu regret faptul că...
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Formal, foarte politicos
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Formal, foarte politicos
Vă mulţumesc anticipat...
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Formal, foarte politicos
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Formal, foarte politicos
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Formal, foarte politicos
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Formal, politicos
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Formal, politicos
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Formal, politicos
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Formal, politicos
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Formal, direct
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
더 많은 정보를 원하시면...
Formal, direct
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
당신의 노고에 감사드립니다.
Formal, direct
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Formal, foarte direct
Anticipez cu plăcere un răspuns.
곧 답장을 받고 싶습니다.
Mai puţin formal, politicos
Cu stimă,
... 드림,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Cu sinceritate,
... 드림,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Cu respect,
... 올림,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Toate cele bune,
... 보냄,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Cu bine,
... 가,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des