Engleză | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926.
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
S.C. Orice S.A.
(În atenţia doamnei) Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
România
06102.
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

Stimate Domnule Preşedinte,
Dear Mr. President,
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
Stimate Domnule,
Dear Sir,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
Stimată Doamnă,
Dear Madam,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
Stimate Domnule/Doamnă,
Dear Sir / Madam,
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
Stimaţi Domni,
Dear Sirs,
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
În atenţia celor interesaţi,
To whom it may concern,
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
Stimate Domnule Ionescu,
Dear Mr. Smith,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
Stimată Doamnă Popescu,
Dear Mrs. Smith,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Dear Miss Smith,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Dear Ms. Smith,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Dragă Mihai Popescu,
Dear John Smith,
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
Dragă Mihai,
Dear John,
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
Vă adresăm această scrisoare în legătură cu...
We are writing to you regarding…
Formal, în numele întregii companii.
Vă scriem în legătură cu...
We are writing in connection with...
Formal, în numele întregii companii.
În legătură cu...
Further to…
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
Referitor la...
With reference to…
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
Vă scriu pentru a vă cere informaţii în legătură cu...
I am writing to enquire about…
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
Vă adresez această scrisoare în numele...
I am writing to you on behalf of...
Formal, când scriem pentru altcineva.
Compania dvs. a fost recomandată cu căldură de...
Your company was highly recommended by…
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

V-ar deranja dacă....
Would you mind if…
Solicitări formale, tentative
Sunteţi amabil să...
Would you be so kind as to…
Solicitări formale, tentative
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
I would be most obliged if…
Solicitări formale, tentative
Am fi profund recunoscători dacă aţi putea să ne trimiteţi mai multe informaţii despre...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Solicitări formale, foarte politicos
Aş fi profund recunoscător dacă...
I would be grateful if you could...
Solicitări formale, foarte politicos
Aţi putea, vă rog, să îmi trimiteţi....
Would you please send me…
Solicitări formale, politicos
Ne interesează să obţinem/primim...
We are interested in obtaining/receiving…
Solicitări formale, politicos
Mă văd nevoit să vă intreb dacă cumva...
I must ask you whether...
Solicitări formale, politicos
Îmi puteţi recomanda...
Could you recommend…
Solicitări formale, direct
Trimiteţi-mi, vă rog...
Would you please send me…
Solicitări formale, direct
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
You are urgently requested to…
Solicitări formale, foarte direct
V-am fi recunoscători dacă...
We would be grateful if…
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
Care este lista dvs. actuală de preţuri pentru...
What is your current list price for…
Solicitări formale specifice, direct
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
We are interested in ... and we would like to know ...
Solicitări formale, direct
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
We understand from your advertisment that you produce…
Solicitări formale, direct
Intenţia noastră este să...
It is our intention to…
Declararea intenţiilor formal şi direct
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
We carefully considered your proposal and…
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Vă anunţăm cu regret faptul că...
We are sorry to inform you that…
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formal, foarte politicos
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formal, foarte politicos
Vă mulţumesc anticipat...
Thanking you in advance…
Formal, foarte politicos
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formal, foarte politicos
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formal, foarte politicos
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Please reply as soon as possible because…
Formal, politicos
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formal, politicos
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
I look forward to the possibility of working together.
Formal, politicos
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Thank you for your help in this matter.
Formal, politicos
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
I look forward to discussing this with you.
Formal, direct
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
If you require more information ...
Formal, direct
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
We appreciate your business.
Formal, direct
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formal, foarte direct
Anticipez cu plăcere un răspuns.
I look forward to hearing from you soon.
Mai puţin formal, politicos
Cu stimă,
Yours faithfully,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Cu sinceritate,
Yours sincerely,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Cu respect,
Respectfully yours,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Toate cele bune,
Kind/Best regards,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Cu bine,
Regards,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des