Franceză | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926.
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Claude Dubois
Société Lecanada
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Jacques Durant
Société Labelgique
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Stéphane Bajon
Société Lasuisse
50 avenue de la République
1500 Genève.
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
S.C. Orice S.A.
(În atenţia doamnei) Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
România
06102.
Clarisse Beaulieu
Société Lafrance
18, rue du Bac
75500 PARIS.
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

Stimate Domnule Preşedinte,
Monsieur le président,
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
Stimate Domnule,
Monsieur,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
Stimată Doamnă,
Madame,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
Stimate Domnule/Doamnă,
Madame, Monsieur,
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
Stimaţi Domni,
Madame, Monsieur,
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
În atenţia celor interesaţi,
Aux principaux concernés,
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
Stimate Domnule Ionescu,
Monsieur Dupont,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
Stimată Doamnă Popescu,
Madame Dupont,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Mademoiselle Dupont,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Madame Dupont,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Dragă Mihai Popescu,
Monsieur Dupont,
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
Dragă Mihai,
Cher Benjamin,
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
Vă adresăm această scrisoare în legătură cu...
Nous vous écrivons concernant...
Formal, în numele întregii companii.
Vă scriem în legătură cu...
Nous vous écrivons au sujet de...
Formal, în numele întregii companii.
În legătură cu...
Suite à...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
Referitor la...
En référence à...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
Vă scriu pentru a vă cere informaţii în legătură cu...
J'écris afin de me renseigner sur...
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
Vă adresez această scrisoare în numele...
Je vous écris de la part de...
Formal, când scriem pentru altcineva.
Compania dvs. a fost recomandată cu căldură de...
Votre société fut recommandée par...
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

V-ar deranja dacă....
Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Solicitări formale, tentative
Sunteţi amabil să...
Auriez-vous l'amabilité de...
Solicitări formale, tentative
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
Je vous saurai gré de...
Solicitări formale, tentative
Am fi profund recunoscători dacă aţi putea să ne trimiteţi mai multe informaţii despre...
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Solicitări formale, foarte politicos
Aş fi profund recunoscător dacă...
Je vous saurai gré de...
Solicitări formale, foarte politicos
Aţi putea, vă rog, să îmi trimiteţi....
Pourriez-vous me faire parvenir...
Solicitări formale, politicos
Ne interesează să obţinem/primim...
Nous sommes intéressés par la réception de...
Solicitări formale, politicos
Mă văd nevoit să vă intreb dacă cumva...
Je me permets de vous demander si...
Solicitări formale, politicos
Îmi puteţi recomanda...
Pourriez-vous recommander...
Solicitări formale, direct
Trimiteţi-mi, vă rog...
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Solicitări formale, direct
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
Nous vous prions de...
Solicitări formale, foarte direct
V-am fi recunoscători dacă...
Nous vous serions reconnaissants si...
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
Care este lista dvs. actuală de preţuri pentru...
Quelle est votre liste des prix pour...
Solicitări formale specifice, direct
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Solicitări formale, direct
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Solicitări formale, direct
Intenţia noastră este să...
Notre intention est de...
Declararea intenţiilor formal şi direct
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Vă anunţăm cu regret faptul că...
Nous regrettons de vous informer que...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
Pour toute aide supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter.
Formal, foarte politicos
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute une aide supplémentaire.
Formal, foarte politicos
Vă mulţumesc anticipat...
En vous remerciant par avance...
Formal, foarte politicos
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Formal, foarte politicos
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Formal, foarte politicos
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Merci de me répondre dès que possible, étant donné que...
Formal, politicos
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'informations.
Formal, politicos
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
Je me réjouis de la possibilité d'une future collaboration.
Formal, politicos
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Merci pour votre aide.
Formal, politicos
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Formal, direct
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
Si vous avez besoin de plus d'informations...
Formal, direct
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
Merci de votre confiance.
Formal, direct
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Formal, foarte direct
Anticipez cu plăcere un răspuns.
Dans l'attente de votre réponse.
Mai puţin formal, politicos
Cu stimă,
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Cu sinceritate,
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Cu respect,
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Toate cele bune,
Meilleures salutations,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Cu bine,
Cordialement,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des