Germană | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926.
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
S.C. Orice S.A.
(În atenţia doamnei) Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
România
06102.
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

Stimate Domnule Preşedinte,
Sehr geehrter Herr Präsident,
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
Stimate Domnule,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
Stimată Doamnă,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
Stimate Domnule/Doamnă,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
Stimaţi Domni,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
În atenţia celor interesaţi,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
Stimate Domnule Ionescu,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
Stimată Doamnă Popescu,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Dragă Mihai Popescu,
Lieber Herr Schmidt,
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
Dragă Mihai,
Lieber Johann,
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
Vă adresăm această scrisoare în legătură cu...
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Formal, în numele întregii companii.
Vă scriem în legătură cu...
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Formal, în numele întregii companii.
În legătură cu...
Bezug nehmend auf...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
Referitor la...
In Bezug auf...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
Vă scriu pentru a vă cere informaţii în legătură cu...
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
Vă adresez această scrisoare în numele...
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Formal, când scriem pentru altcineva.
Compania dvs. a fost recomandată cu căldură de...
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

V-ar deranja dacă....
Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Solicitări formale, tentative
Sunteţi amabil să...
Wären Sie so freundlich...
Solicitări formale, tentative
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Solicitări formale, tentative
Am fi profund recunoscători dacă aţi putea să ne trimiteţi mai multe informaţii despre...
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Solicitări formale, foarte politicos
Aş fi profund recunoscător dacă...
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Solicitări formale, foarte politicos
Aţi putea, vă rog, să îmi trimiteţi....
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Solicitări formale, politicos
Ne interesează să obţinem/primim...
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Solicitări formale, politicos
Mă văd nevoit să vă intreb dacă cumva...
Ich möchte Sie fragen, ob...
Solicitări formale, politicos
Îmi puteţi recomanda...
Können Sie ... empfehlen...
Solicitări formale, direct
Trimiteţi-mi, vă rog...
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Solicitări formale, direct
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
Sie werden dringlichst gebeten, ...
Solicitări formale, foarte direct
V-am fi recunoscători dacă...
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
Care este lista dvs. actuală de preţuri pentru...
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Solicitări formale specifice, direct
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Solicitări formale, direct
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Solicitări formale, direct
Intenţia noastră este să...
Wir beabsichtigen...
Declararea intenţiilor formal şi direct
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Vă anunţăm cu regret faptul că...
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formal, foarte politicos
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Formal, foarte politicos
Vă mulţumesc anticipat...
Vielen Dank im Voraus...
Formal, foarte politicos
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formal, foarte politicos
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Formal, foarte politicos
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Formal, politicos
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formal, politicos
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Formal, politicos
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Formal, politicos
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Formal, direct
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Formal, direct
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
Wir schätzen Sie als Kunde.
Formal, direct
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Formal, foarte direct
Anticipez cu plăcere un răspuns.
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Mai puţin formal, politicos
Cu stimă,
Mit freundlichen Grüßen
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Cu sinceritate,
Mit freundlichen Grüßen
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Cu respect,
Hochachtungsvoll
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Toate cele bune,
Herzliche Grüße
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Cu bine,
Grüße
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des