Olandeză | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926.
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
S.C. Orice S.A.
(În atenţia doamnei) Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
România
06102.
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

Stimate Domnule Preşedinte,
Geachte heer President
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
Stimate Domnule,
Geachte heer
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
Stimată Doamnă,
Geachte mevrouw
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
Stimate Domnule/Doamnă,
Geachte heer, mevrouw
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
Stimaţi Domni,
Geachte dames en heren
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
În atenţia celor interesaţi,
Geachte dames en heren
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
Stimate Domnule Ionescu,
Geachte heer Jansen
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
Stimată Doamnă Popescu,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Dragă Mihai Popescu,
Beste meneer Jansen
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
Dragă Mihai,
Beste Jan
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
Vă adresăm această scrisoare în legătură cu...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formal, în numele întregii companii.
Vă scriem în legătură cu...
Wij schrijven u in verband met ...
Formal, în numele întregii companii.
În legătură cu...
Met betrekking tot ...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
Referitor la...
Ten aanzien van ...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
Vă scriu pentru a vă cere informaţii în legătură cu...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
Vă adresez această scrisoare în numele...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formal, când scriem pentru altcineva.
Compania dvs. a fost recomandată cu căldură de...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

V-ar deranja dacă....
Zou u het erg vinden om ...
Solicitări formale, tentative
Sunteţi amabil să...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Solicitări formale, tentative
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Solicitări formale, tentative
Am fi profund recunoscători dacă aţi putea să ne trimiteţi mai multe informaţii despre...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Solicitări formale, foarte politicos
Aş fi profund recunoscător dacă...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Solicitări formale, foarte politicos
Aţi putea, vă rog, să îmi trimiteţi....
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Solicitări formale, politicos
Ne interesează să obţinem/primim...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Solicitări formale, politicos
Mă văd nevoit să vă intreb dacă cumva...
Ik zou u willen vragen, of ...
Solicitări formale, politicos
Îmi puteţi recomanda...
Kunt u ... aanbevelen ...
Solicitări formale, direct
Trimiteţi-mi, vă rog...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Solicitări formale, direct
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
U wordt dringend verzocht ...
Solicitări formale, foarte direct
V-am fi recunoscători dacă...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
Care este lista dvs. actuală de preţuri pentru...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Solicitări formale specifice, direct
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Solicitări formale, direct
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Solicitări formale, direct
Intenţia noastră este să...
Het is ons oogmerk om ...
Declararea intenţiilor formal şi direct
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Vă anunţăm cu regret faptul că...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formal, foarte politicos
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formal, foarte politicos
Vă mulţumesc anticipat...
Bij voorbaat dank.
Formal, foarte politicos
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formal, foarte politicos
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formal, foarte politicos
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formal, politicos
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formal, politicos
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formal, politicos
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formal, politicos
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formal, direct
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formal, direct
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
Wij waarderen u als klant.
Formal, direct
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formal, foarte direct
Anticipez cu plăcere un răspuns.
Ik hoor graag van u.
Mai puţin formal, politicos
Cu stimă,
Met vriendelijke groet,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Cu sinceritate,
Met vriendelijke groet,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Cu respect,
Hoogachtend,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Toate cele bune,
Met de beste groeten,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Cu bine,
Groeten,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des