Suedeză | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926.
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
S.C. Orice S.A.
(În atenţia doamnei) Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
România
06102.
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

Stimate Domnule Preşedinte,
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
Stimate Domnule,
Bäste herrn,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
Stimată Doamnă,
Bästa fru,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
Stimate Domnule/Doamnă,
Bästa herr eller fru,
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
Stimaţi Domni,
Bästa herrar,
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
În atenţia celor interesaţi,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
Stimate Domnule Ionescu,
Bäste herr Smith,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
Stimată Doamnă Popescu,
Bästa fru Smith,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Bästa fröken Smith,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Bästa fru Smith,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Dragă Mihai Popescu,
Bäste John Smith,
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
Dragă Mihai,
Bäste John,
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
Vă adresăm această scrisoare în legătură cu...
Vi skriver till er angående ...
Formal, în numele întregii companii.
Vă scriem în legătură cu...
Vi skriver i samband med ...
Formal, în numele întregii companii.
În legătură cu...
Vidare till ...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
Referitor la...
Med hänvisning till ...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
Vă scriu pentru a vă cere informaţii în legătură cu...
Jag skriver för att fråga om ...
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
Vă adresez această scrisoare în numele...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formal, când scriem pentru altcineva.
Compania dvs. a fost recomandată cu căldură de...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

V-ar deranja dacă....
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Solicitări formale, tentative
Sunteţi amabil să...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Solicitări formale, tentative
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Solicitări formale, tentative
Am fi profund recunoscători dacă aţi putea să ne trimiteţi mai multe informaţii despre...
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Solicitări formale, foarte politicos
Aş fi profund recunoscător dacă...
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Solicitări formale, foarte politicos
Aţi putea, vă rog, să îmi trimiteţi....
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Solicitări formale, politicos
Ne interesează să obţinem/primim...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Solicitări formale, politicos
Mă văd nevoit să vă intreb dacă cumva...
Jag måste fråga er om/angående ...
Solicitări formale, politicos
Îmi puteţi recomanda...
Skulle ni kunna rekommendera ...
Solicitări formale, direct
Trimiteţi-mi, vă rog...
Skulle ni kunna skicka mig ...
Solicitări formale, direct
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
Vi ber er omgående att ...
Solicitări formale, foarte direct
V-am fi recunoscători dacă...
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
Care este lista dvs. actuală de preţuri pentru...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Solicitări formale specifice, direct
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Solicitări formale, direct
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Solicitări formale, direct
Intenţia noastră este să...
Vi har för avsikt att ...
Declararea intenţiilor formal şi direct
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Vă anunţăm cu regret faptul că...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formal, foarte politicos
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Formal, foarte politicos
Vă mulţumesc anticipat...
Tack på förhand...
Formal, foarte politicos
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formal, foarte politicos
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Formal, foarte politicos
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formal, politicos
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Formal, politicos
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Formal, politicos
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formal, politicos
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formal, direct
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
Om ni behöver mer information ...
Formal, direct
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Formal, direct
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Formal, foarte direct
Anticipez cu plăcere un răspuns.
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Mai puţin formal, politicos
Cu stimă,
Med vänlig hälsning,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Cu sinceritate,
Med vänliga hälsningar,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Cu respect,
Med vänlig hälsning,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Toate cele bune,
Vänliga hälsningar,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Cu bine,
Hälsningar,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des