Cehă | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

Уважаемый г-н президент
Vážený pane prezidente,
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
Уважаемый г-н ...
Vážený pane,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
Уважаемая госпожа
Vážená paní,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
Уважаемые...
Vážený pane/Vážená paní,
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
Уважаемые...
Dobrý den,
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
Уважаемые...
Všem zainteresovaným stranám,
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
Уважаемый г-н Смидт
Vážený pane Smith,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
Уважаемая г-жа Смидт
Vážená paní Smithová,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
Уважаемая г-жа Смидт
Vážená slečno Smithová,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Уважаемая г-жа Смидт
Vážená paní Smithová,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Уважаемый...
Milý Johne Smith,
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
Привет, Иван!
Milý Johne,
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
Пишем вам по поводу...
Obracíme se na vás ohledně...
Formal, în numele întregii companii.
Мы пишем в связи с ...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formal, în numele întregii companii.
Ввиду...
V návaznosti na...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
В отношении...
V návaznosti na...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Píši vám, abych vás informoval o...
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
Я пишу от лица..., чтобы...
Píši Vám jménem...
Formal, când scriem pentru altcineva.
Ваша компания была рекомендована...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

Вы не против, если...
Vadilo by Vám, kdyby...
Solicitări formale, tentative
Будьте любезны...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Solicitări formale, tentative
Буду очень благодарен, если...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Solicitări formale, tentative
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Solicitări formale, foarte politicos
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Solicitări formale, foarte politicos
Не могли бы вы прислать мне...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Solicitări formale, politicos
Мы заинтересованы в получении...
Máme zájem o získání/obdržení...
Solicitări formale, politicos
Вынужден (с)просить вас...
Musím vás požádat, zda...
Solicitări formale, politicos
Не могли бы вы посоветовать...
Mohl(a) byste doporučit...
Solicitări formale, direct
Пришлите пожалуйста...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Solicitări formale, direct
Вам необходимо срочно...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Solicitări formale, foarte direct
Мы были бы признательны, если..
Byli bychom vděční, kdyby...
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Solicitări formale specifice, direct
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Solicitări formale, direct
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Solicitări formale, direct
Мы намерены...
Naším záměrem je, aby...
Declararea intenţiilor formal şi direct
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Je nám líto vás informovat, že...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formal, foarte politicos
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formal, foarte politicos
Заранее спасибо...
Děkuji Vám předem...
Formal, foarte politicos
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formal, foarte politicos
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formal, foarte politicos
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formal, politicos
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formal, politicos
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Těším se na možnou spolupráci.
Formal, politicos
Спасибо за помощь в этом деле.
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formal, politicos
Я хотел бы обсудить это с вами
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formal, direct
Если вам необходимо больше информации...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formal, direct
Мы ценим ваш вклад
Vážíme si vaší práce.
Formal, direct
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formal, foarte direct
Надеюсь на скорый ответ
Těším se na Vaší odpověď.
Mai puţin formal, politicos
С уважением...
S pozdravem,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
С уважением...
Se srdečným pozdravem,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
С уважением ваш...
S úctou,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
С уважением...
Se srdečným pozdravem,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
С уважением...
S pozdravem, / Zdravím,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des