Engleză | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

Уважаемый г-н президент
Dear Mr. President,
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
Уважаемый г-н ...
Dear Sir,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
Уважаемая госпожа
Dear Madam,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
Уважаемые...
Dear Sir / Madam,
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
Уважаемые...
Dear Sirs,
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
Уважаемые...
To whom it may concern,
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
Уважаемый г-н Смидт
Dear Mr. Smith,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
Уважаемая г-жа Смидт
Dear Mrs. Smith,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
Уважаемая г-жа Смидт
Dear Miss Smith,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Уважаемая г-жа Смидт
Dear Ms. Smith,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Уважаемый...
Dear John Smith,
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
Привет, Иван!
Dear John,
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
Пишем вам по поводу...
We are writing to you regarding…
Formal, în numele întregii companii.
Мы пишем в связи с ...
We are writing in connection with...
Formal, în numele întregii companii.
Ввиду...
Further to…
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
В отношении...
With reference to…
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
Не могли бы вы предоставить информацию о...
I am writing to enquire about…
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
Я пишу от лица..., чтобы...
I am writing to you on behalf of...
Formal, când scriem pentru altcineva.
Ваша компания была рекомендована...
Your company was highly recommended by…
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

Вы не против, если...
Would you mind if…
Solicitări formale, tentative
Будьте любезны...
Would you be so kind as to…
Solicitări formale, tentative
Буду очень благодарен, если...
I would be most obliged if…
Solicitări formale, tentative
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Solicitări formale, foarte politicos
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
I would be grateful if you could...
Solicitări formale, foarte politicos
Не могли бы вы прислать мне...
Would you please send me…
Solicitări formale, politicos
Мы заинтересованы в получении...
We are interested in obtaining/receiving…
Solicitări formale, politicos
Вынужден (с)просить вас...
I must ask you whether...
Solicitări formale, politicos
Не могли бы вы посоветовать...
Could you recommend…
Solicitări formale, direct
Пришлите пожалуйста...
Would you please send me…
Solicitări formale, direct
Вам необходимо срочно...
You are urgently requested to…
Solicitări formale, foarte direct
Мы были бы признательны, если..
We would be grateful if…
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
Каков ваш актуальный прейскурант на...
What is your current list price for…
Solicitări formale specifice, direct
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
We are interested in ... and we would like to know ...
Solicitări formale, direct
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
We understand from your advertisment that you produce…
Solicitări formale, direct
Мы намерены...
It is our intention to…
Declararea intenţiilor formal şi direct
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
We carefully considered your proposal and…
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
We are sorry to inform you that…
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formal, foarte politicos
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formal, foarte politicos
Заранее спасибо...
Thanking you in advance…
Formal, foarte politicos
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formal, foarte politicos
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formal, foarte politicos
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Please reply as soon as possible because…
Formal, politicos
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formal, politicos
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
I look forward to the possibility of working together.
Formal, politicos
Спасибо за помощь в этом деле.
Thank you for your help in this matter.
Formal, politicos
Я хотел бы обсудить это с вами
I look forward to discussing this with you.
Formal, direct
Если вам необходимо больше информации...
If you require more information ...
Formal, direct
Мы ценим ваш вклад
We appreciate your business.
Formal, direct
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formal, foarte direct
Надеюсь на скорый ответ
I look forward to hearing from you soon.
Mai puţin formal, politicos
С уважением...
Yours faithfully,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
С уважением...
Yours sincerely,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
С уважением ваш...
Respectfully yours,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
С уважением...
Kind/Best regards,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
С уважением...
Regards,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des