Germană | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

Уважаемый г-н президент
Sehr geehrter Herr Präsident,
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
Уважаемый г-н ...
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
Уважаемая госпожа
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
Уважаемые...
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
Уважаемые...
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
Уважаемые...
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
Уважаемый г-н Смидт
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
Уважаемая г-жа Смидт
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
Уважаемая г-жа Смидт
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Уважаемая г-жа Смидт
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Уважаемый...
Lieber Herr Schmidt,
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
Привет, Иван!
Lieber Johann,
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
Пишем вам по поводу...
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Formal, în numele întregii companii.
Мы пишем в связи с ...
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Formal, în numele întregii companii.
Ввиду...
Bezug nehmend auf...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
В отношении...
In Bezug auf...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
Я пишу от лица..., чтобы...
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Formal, când scriem pentru altcineva.
Ваша компания была рекомендована...
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

Вы не против, если...
Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Solicitări formale, tentative
Будьте любезны...
Wären Sie so freundlich...
Solicitări formale, tentative
Буду очень благодарен, если...
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Solicitări formale, tentative
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Solicitări formale, foarte politicos
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Solicitări formale, foarte politicos
Не могли бы вы прислать мне...
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Solicitări formale, politicos
Мы заинтересованы в получении...
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Solicitări formale, politicos
Вынужден (с)просить вас...
Ich möchte Sie fragen, ob...
Solicitări formale, politicos
Не могли бы вы посоветовать...
Können Sie ... empfehlen...
Solicitări formale, direct
Пришлите пожалуйста...
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Solicitări formale, direct
Вам необходимо срочно...
Sie werden dringlichst gebeten, ...
Solicitări formale, foarte direct
Мы были бы признательны, если..
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Solicitări formale specifice, direct
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Solicitări formale, direct
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Solicitări formale, direct
Мы намерены...
Wir beabsichtigen...
Declararea intenţiilor formal şi direct
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formal, foarte politicos
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Formal, foarte politicos
Заранее спасибо...
Vielen Dank im Voraus...
Formal, foarte politicos
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formal, foarte politicos
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Formal, foarte politicos
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Formal, politicos
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formal, politicos
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Formal, politicos
Спасибо за помощь в этом деле.
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Formal, politicos
Я хотел бы обсудить это с вами
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Formal, direct
Если вам необходимо больше информации...
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Formal, direct
Мы ценим ваш вклад
Wir schätzen Sie als Kunde.
Formal, direct
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Formal, foarte direct
Надеюсь на скорый ответ
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Mai puţin formal, politicos
С уважением...
Mit freundlichen Grüßen
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
С уважением...
Mit freundlichen Grüßen
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
С уважением ваш...
Hochachtungsvoll
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
С уважением...
Herzliche Grüße
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
С уважением...
Grüße
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des