Olandeză | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

Уважаемый г-н президент
Geachte heer President
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
Уважаемый г-н ...
Geachte heer
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
Уважаемая госпожа
Geachte mevrouw
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
Уважаемые...
Geachte heer, mevrouw
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
Уважаемые...
Geachte dames en heren
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
Уважаемые...
Geachte dames en heren
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
Уважаемый г-н Смидт
Geachte heer Jansen
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
Уважаемая г-жа Смидт
Geachte mevrouw Jansen
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
Уважаемая г-жа Смидт
Geachte mevrouw Jansen
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Уважаемая г-жа Смидт
Geachte mevrouw Jansen
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Уважаемый...
Beste meneer Jansen
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
Привет, Иван!
Beste Jan
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
Пишем вам по поводу...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formal, în numele întregii companii.
Мы пишем в связи с ...
Wij schrijven u in verband met ...
Formal, în numele întregii companii.
Ввиду...
Met betrekking tot ...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
В отношении...
Ten aanzien van ...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
Я пишу от лица..., чтобы...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formal, când scriem pentru altcineva.
Ваша компания была рекомендована...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

Вы не против, если...
Zou u het erg vinden om ...
Solicitări formale, tentative
Будьте любезны...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Solicitări formale, tentative
Буду очень благодарен, если...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Solicitări formale, tentative
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Solicitări formale, foarte politicos
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Solicitări formale, foarte politicos
Не могли бы вы прислать мне...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Solicitări formale, politicos
Мы заинтересованы в получении...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Solicitări formale, politicos
Вынужден (с)просить вас...
Ik zou u willen vragen, of ...
Solicitări formale, politicos
Не могли бы вы посоветовать...
Kunt u ... aanbevelen ...
Solicitări formale, direct
Пришлите пожалуйста...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Solicitări formale, direct
Вам необходимо срочно...
U wordt dringend verzocht ...
Solicitări formale, foarte direct
Мы были бы признательны, если..
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Solicitări formale specifice, direct
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Solicitări formale, direct
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Solicitări formale, direct
Мы намерены...
Het is ons oogmerk om ...
Declararea intenţiilor formal şi direct
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formal, foarte politicos
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formal, foarte politicos
Заранее спасибо...
Bij voorbaat dank.
Formal, foarte politicos
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formal, foarte politicos
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formal, foarte politicos
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formal, politicos
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formal, politicos
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formal, politicos
Спасибо за помощь в этом деле.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formal, politicos
Я хотел бы обсудить это с вами
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formal, direct
Если вам необходимо больше информации...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formal, direct
Мы ценим ваш вклад
Wij waarderen u als klant.
Formal, direct
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formal, foarte direct
Надеюсь на скорый ответ
Ik hoor graag van u.
Mai puţin formal, politicos
С уважением...
Met vriendelijke groet,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
С уважением...
Met vriendelijke groet,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
С уважением ваш...
Hoogachtend,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
С уважением...
Met de beste groeten,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
С уважением...
Groeten,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des