Chineză | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

Distinguido Sr. Presidente:
尊敬的主席先生,
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
Distinguido Señor:
尊敬的先生,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
Distinguida Señora:
尊敬的女士,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
Distinguidos Señores:
尊敬的先生/女士,
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
Apreciados Señores:
尊敬的先生们,
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
A quien pueda interesar
尊敬的收信人,
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
Apreciado Sr. Pérez:
尊敬的史密斯先生,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
Apreciada Sra. Pérez:
尊敬的史密斯女士,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
Apreciada Srta. Pérez:
尊敬的史密斯小姐,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Apreciada Sra. Pérez:
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Estimado Sr. Pérez:
亲爱的约翰 史密斯,
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
Querido Juan:
亲爱的约翰,
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
Nos dirigimos a usted en referencia a...
我们因为...给您写信
Formal, în numele întregii companii.
Le escribimos en referencia a...
我们写这封信是因为...
Formal, în numele întregii companii.
Con relación a...
因贵公司...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
En referencia a...
鉴于贵公司...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
Escribo para pedir información sobre...
我写这封信,想询问关于...的信息
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
Le escribo en nombre de...
我代表...给您写信
Formal, când scriem pentru altcineva.
Su compañía nos fue muy recomendada por...
...诚挚推荐贵公司
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

¿Sería posible...
请问您是否介意...
Solicitări formale, tentative
¿Tendría la amabilidad de...
您是否能够...
Solicitări formale, tentative
Me complacería mucho si...
如果您能...,我将不胜感激
Solicitări formale, tentative
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Solicitări formale, foarte politicos
Le agradecería enormemente si pudiera...
如果您能… ,我将非常感激
Solicitări formale, foarte politicos
¿Podría enviarme...
您能将…发送给我吗
Solicitări formale, politicos
Estamos interesados en obtener/recibir...
我们对接受/获得...很有兴趣
Solicitări formale, politicos
Me atrevo a preguntarle si...
我必须问您是否...
Solicitări formale, politicos
¿Podría recomendarme...
您能推荐...吗?
Solicitări formale, direct
¿Podría enviarme...
您能将...发送给我吗?
Solicitări formale, direct
Se le insta urgentemente a...
请您尽快按要求将...
Solicitări formale, foarte direct
Estaríamos muy agradecidos si...
如果您能...,我们将不胜感激
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
¿Cuál es la lista actual de precios de...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Solicitări formale specifice, direct
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Solicitări formale, direct
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Solicitări formale, direct
Es nuestra intención...
我们的意向是...
Declararea intenţiilor formal şi direct
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Lamentamos informarle que...
很抱歉地通知您...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formal, foarte politicos
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formal, foarte politicos
Le agradecemos de antemano...
提前谢谢您…
Formal, foarte politicos
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Formal, foarte politicos
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formal, foarte politicos
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formal, politicos
Si requiere más información no dude en contactarme.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formal, politicos
Me complace la idea de trabajar juntos.
我很期待将来有合作的可能性。
Formal, politicos
Gracias por su ayuda en este asunto.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formal, politicos
Me complace la idea de discutir esto con usted.
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Formal, direct
Si requiere más información...
如果您需要更多信息...
Formal, direct
Apreciamos hacer negocios con usted.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formal, direct
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
请联系我,我的电话号码是...
Formal, foarte direct
Espero tener noticias de usted pronto.
期待着尽快得到您的回复。
Mai puţin formal, politicos
Se despide cordialmente,
此致
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Atentamente,
此致
敬礼
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Respetuosamente,
肃然至上
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Saludos,
祝好
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Saludos,
祝好
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des