Coreeană | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

Distinguido Sr. Presidente:
친애하는 사장님께,
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
Distinguido Señor:
관계자님께 드립니다.
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
Distinguida Señora:
사모님께 드립니다.
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
Distinguidos Señores:
관계자님께 드립니다.
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
Apreciados Señores:
관계자분들께 드립니다.
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
A quien pueda interesar
관계자분께 드립니다.
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
Apreciado Sr. Pérez:
친애하는 김철수님,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
Apreciada Sra. Pérez:
친애하는 최수정님,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
Apreciada Srta. Pérez:
친애하는 김미나님,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Apreciada Sra. Pérez:
친애하는 신수경님,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Estimado Sr. Pérez:
반가운 김미경님,
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
Querido Juan:
반가운 철호씨,
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
Nos dirigimos a usted en referencia a...
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Formal, în numele întregii companii.
Le escribimos en referencia a...
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Formal, în numele întregii companii.
Con relación a...
....에 관하여 말씀드리자면,
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
En referencia a...
....에 대해 말씀드리자면,
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
Escribo para pedir información sobre...
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
Le escribo en nombre de...
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Formal, când scriem pentru altcineva.
Su compañía nos fue muy recomendada por...
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

¿Sería posible...
혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Solicitări formale, tentative
¿Tendría la amabilidad de...
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Solicitări formale, tentative
Me complacería mucho si...
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Solicitări formale, tentative
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Solicitări formale, foarte politicos
Le agradecería enormemente si pudiera...
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Solicitări formale, foarte politicos
¿Podría enviarme...
....을 보내주시겠습니까?
Solicitări formale, politicos
Estamos interesados en obtener/recibir...
....을 받아보고 싶습니다.
Solicitări formale, politicos
Me atrevo a preguntarle si...
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Solicitări formale, politicos
¿Podría recomendarme...
...을 추천해주시겠습니까?
Solicitări formale, direct
¿Podría enviarme...
...을 보내주시겠습니까?
Solicitări formale, direct
Se le insta urgentemente a...
신속히 ...을 하십시오.
Solicitări formale, foarte direct
Estaríamos muy agradecidos si...
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
¿Cuál es la lista actual de precios de...
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Solicitări formale specifice, direct
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Solicitări formale, direct
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Solicitări formale, direct
Es nuestra intención...
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Declararea intenţiilor formal şi direct
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Lamentamos informarle que...
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Formal, foarte politicos
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Formal, foarte politicos
Le agradecemos de antemano...
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Formal, foarte politicos
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Formal, foarte politicos
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Formal, foarte politicos
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Formal, politicos
Si requiere más información no dude en contactarme.
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Formal, politicos
Me complace la idea de trabajar juntos.
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Formal, politicos
Gracias por su ayuda en este asunto.
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Formal, politicos
Me complace la idea de discutir esto con usted.
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Formal, direct
Si requiere más información...
더 많은 정보를 원하시면...
Formal, direct
Apreciamos hacer negocios con usted.
당신의 노고에 감사드립니다.
Formal, direct
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Formal, foarte direct
Espero tener noticias de usted pronto.
곧 답장을 받고 싶습니다.
Mai puţin formal, politicos
Se despide cordialmente,
... 드림,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Atentamente,
... 드림,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Respetuosamente,
... 올림,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Saludos,
... 보냄,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Saludos,
... 가,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des