Engleză | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

Distinguido Sr. Presidente:
Dear Mr. President,
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
Distinguido Señor:
Dear Sir,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
Distinguida Señora:
Dear Madam,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
Distinguidos Señores:
Dear Sir / Madam,
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
Apreciados Señores:
Dear Sirs,
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
A quien pueda interesar
To whom it may concern,
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
Apreciado Sr. Pérez:
Dear Mr. Smith,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
Apreciada Sra. Pérez:
Dear Mrs. Smith,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
Apreciada Srta. Pérez:
Dear Miss Smith,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Apreciada Sra. Pérez:
Dear Ms. Smith,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Estimado Sr. Pérez:
Dear John Smith,
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
Querido Juan:
Dear John,
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
Nos dirigimos a usted en referencia a...
We are writing to you regarding…
Formal, în numele întregii companii.
Le escribimos en referencia a...
We are writing in connection with...
Formal, în numele întregii companii.
Con relación a...
Further to…
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
En referencia a...
With reference to…
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
Escribo para pedir información sobre...
I am writing to enquire about…
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
Le escribo en nombre de...
I am writing to you on behalf of...
Formal, când scriem pentru altcineva.
Su compañía nos fue muy recomendada por...
Your company was highly recommended by…
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

¿Sería posible...
Would you mind if…
Solicitări formale, tentative
¿Tendría la amabilidad de...
Would you be so kind as to…
Solicitări formale, tentative
Me complacería mucho si...
I would be most obliged if…
Solicitări formale, tentative
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Solicitări formale, foarte politicos
Le agradecería enormemente si pudiera...
I would be grateful if you could...
Solicitări formale, foarte politicos
¿Podría enviarme...
Would you please send me…
Solicitări formale, politicos
Estamos interesados en obtener/recibir...
We are interested in obtaining/receiving…
Solicitări formale, politicos
Me atrevo a preguntarle si...
I must ask you whether...
Solicitări formale, politicos
¿Podría recomendarme...
Could you recommend…
Solicitări formale, direct
¿Podría enviarme...
Would you please send me…
Solicitări formale, direct
Se le insta urgentemente a...
You are urgently requested to…
Solicitări formale, foarte direct
Estaríamos muy agradecidos si...
We would be grateful if…
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
¿Cuál es la lista actual de precios de...
What is your current list price for…
Solicitări formale specifice, direct
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
We are interested in ... and we would like to know ...
Solicitări formale, direct
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
We understand from your advertisment that you produce…
Solicitări formale, direct
Es nuestra intención...
It is our intention to…
Declararea intenţiilor formal şi direct
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
We carefully considered your proposal and…
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Lamentamos informarle que...
We are sorry to inform you that…
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formal, foarte politicos
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formal, foarte politicos
Le agradecemos de antemano...
Thanking you in advance…
Formal, foarte politicos
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formal, foarte politicos
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formal, foarte politicos
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Please reply as soon as possible because…
Formal, politicos
Si requiere más información no dude en contactarme.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formal, politicos
Me complace la idea de trabajar juntos.
I look forward to the possibility of working together.
Formal, politicos
Gracias por su ayuda en este asunto.
Thank you for your help in this matter.
Formal, politicos
Me complace la idea de discutir esto con usted.
I look forward to discussing this with you.
Formal, direct
Si requiere más información...
If you require more information ...
Formal, direct
Apreciamos hacer negocios con usted.
We appreciate your business.
Formal, direct
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formal, foarte direct
Espero tener noticias de usted pronto.
I look forward to hearing from you soon.
Mai puţin formal, politicos
Se despide cordialmente,
Yours faithfully,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Atentamente,
Yours sincerely,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Respetuosamente,
Respectfully yours,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Saludos,
Kind/Best regards,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Saludos,
Regards,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des